14

BETEKENIS MUZIEK EXPERIENCING V MENTS The gunas, the sourest of nature’s energies Are the very basis of light, matter and the mind As the incontestable karma and desires as we pass from soul to soul The answers we seek in life are intertwined in the very nature of our beings All the way back to creation itself As defined within Vedic texts, our ascension to our higher self The tapping into the very of our primordial essence Our current matrix indoctrinates us to seek all only through scientific explanation But by escaping rationalizations upon rationalizations And instead tapping into the forces of nature Hidden around and within, we open ourselves to the bliss of the purest spirit The three guna’s bring above the process of cosmic growth Where the soul evolves through the kingdoms of nature Experiencing birth and death, happiness and sorrow In our various embodiments as we seek for our truth. Namaste VER V De guna’s, de zuurste energie van de natuur Zijn de basis van licht, materie en de geest Als het onbetwistbare karma en de verlangens als we van ziel naar ziel gaan De antwoorden die we in het leven zoeken, zijn met elkaar verweven in de aard van onze wezens Helemaal terug naar de schepping zelf Zoals gedefinieerd in Vedische teksten, onze ascentie naar ons hogere zelf Het aanboren van onze oorspronkelijke essentie Onze huidige matrix indoctrineert ons om alles alleen te zoeken door middel van wetenschappelijke uitleg. Maar door te ontsnappen aan rationalisaties na rationalisaties En in plaats daarvan gebruik te maken van de krachten van de natuur Verborgen rondom en binnen, stellen we ons open voor de gelukzaligheid van de puurste geest De drie guna’s brengen het proces van kosmische groei op gang. Waar de ziel evolueert door de rijkdom van de natuur De ervaring van geboorte en dood, geluk en verdriet In onze verschillende belichamingen als we op zoek zijn naar onze waarheid. Namaste -

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication