29

3D-foodprinting van Gastronology is een van de parels van DAB. De vier thema’s Bij DAB zijn vier thema’s belangrijk als aanjager van innovatie in plantbased agrifood: Duurzaam bodembeheer DAB werkt samen met Bodemnetwerk Brabant dat wordt gevormd door ZLTO, waterschap De Dommel, provincie NoordBrabant, HAS Hogeschool en Brabantse MilieuFederatie. Het geeft DAB-partners toegang tot Brabantse projecten, praktijkkennis en evenementen op het gebied van duurzaam gebruik van de bodem. Food innovatie Culinair en creatief worden nieuwe producten en recepturen gecreëerd. Ook vindt er onderzoek plaats naar nieuwe grondstoffen en naar het verbeteren of uitbreiden van bestaande concepten. Lamb Weston Meijer neemt hierin het voortouw binnen DAB. Eiwittransitie CZAV zet vanuit DAB in op verdere ontwikkeling van teeltkennis om telers te helpen bij de eiwittransitie en vermindering van het middelengebruik. Belangrijke elementen hierbij zijn de vervanging van vlees maar ook de vervanging van soja in veevoer. Zero Waste Zero Waste betekent het ontwerpen van producten en managen van processen om de hoeveelheid en de giftigheid van afval en materialen systematisch te vermijden en verwijderen. Ook de hulpbronnen bewaren en herstellen in plaats van te verbranden en te begraven horen hierbij. Zero Waste staat voor een wereld waarin afval niet bestaat. Bij DAB is COSUN de trekker van dit thema en werkt hierin samen met andere bedrijven en kennisinstellingen. Specifieke wensen kunnen ter plekke aangepast worden, zoals hier voor Lamb Weston Meijer. Groepsvergaderingen kunnen plaatsvinden in een van onze vergaderzalen. Grote partijen uit het bedrijfsleven zoals COSUN, PROTIX en Rijk Zwaan komen natuurlijk niet zomaar naar DAB. Ze zien de meerwaarde.” Anja Hessels, programma-adviseur DAB idee, vraagstuk of innovatie. Wij koppelen ze aan kennisinstellingen of aan startups die samen met hen onderzoeken en experimenteren. Zo levert elke samenwerkingspartner een steentje bij aan innovaties, research en development en opleidingen in de agrifoodsector. Ook gaan we naar bedrijven en onderwijsinstellingen toe en koppelen onderzoeksvraagstukken aan studenten van onder meer Curio, HAS en Avans.” “Juist door elkaars werelden te kennen kun je tot oplossingen komen waar je eerder niet aan gedacht zou hebben.” Anton Godschalk, Product Application Group Leader bij Lamb Weston Meijer Van betekenis zijn DAB biedt ruimte aan talent. Startups die plantbased agrifood versterken of vernieuwen. Studenten en scholieren die in groen hun toekomst zien en aan de slag gaan met opgaven vanuit het agri bedrijfsleven. En mkb’ers en grote bedrijven die hun vraagstuk, idee of innovatie neerleggen bij DAB. Daarmee draagt DAB actief bij aan behoud van talent en het tegengaan van personeelstekorten in de Zuidwestelijke Delta. Aan oplossingen voor wereldwijde vraagstukken. En aan een beter imago van de agrisector. Want agrifood is uitdagend en divers en cruciaal voor onze toekomst. ¢ Neem contact op met Delta Agrifood Business: info@deltaagrifoodbusiness.nl of bel: 06 20844185 / 06 51788158 FOOD Locaties 2021/2022 - 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication