34

Food Application Centre for Technology Onderzoeks – en opleidingsfaciliteit Food Application Centre for Technology (FACT) is een initiatief van Van Hall Larenstein en Nordwin College. Samen met het Water Applicatie Centrum biedt het mogelijkheden voor praktijkgericht onderwijs en onderzoek in de domeinen voeding en water. Het is een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven die bijdraagt aan meer en beter opgeleide jonge professionals voor het fooddomein, bij- en herscholing gericht op voedingsmiddelentechnologie, het faciliteren van onderzoek voor food-bedrijfsleven en het stimuleren van start-ups. Bakery Sweets Center Bakery Sweets Center is een samenwerkingsverband tussen regionale bakkerijen, zoetwarenfabrikanten, het onderwijs en de overheid. Voornaamste redenen voor de samenwerking zijn een gewenste bundeling van krachten op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie en imagoverbetering. Hilco Wagenaar: “Het aantal mbo’ers daalt. Als we onze bedrijven willen bemensen is er nu actie nodig. Daarom willen we de aansluiting tussen het onderwijs en de bedrijven verbeteren door samen routes uit te stippelen, bijvoorbeeld op het gebied van vakonderwijs.” De toepassing van virtual reality en artificial intelligence-technieken in de productie vraagt ook om gezamenlijke actie, zegt Wagenaar. “We willen hands-on projecten doen waarmee we stappen kunnen maken. Dat doen we ook in samenwerking met FACT.” Kom kijken Wagenaar wil ook transparant zijn en laten zien wat er achter de bedrijfsdeuren allemaal gebeurt. “Het zijn zulke mooie bedrijven, met zulke mooie banen. Kom gerust eens kijken, is onze boodschap.” Een van de eerste resultaten van Bakery Sweets Center is de zogenoemde profielschets 2.0 voor een bakkerij- en zoetwarenoperator die is opgesteld door de samenwerkende partijen. “We kennen nu de wens van het bedrijfsleven en onderzoeken de beste aanpak om nieuwe routes uit te stippelen. Een eerste succes is 34 - FOOD Locaties 2021/2022 Bakery Sweets Center Bakery Sweets Center is een regionaal samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid, bakkerij- en zoetwarenbedrijven. Het doel is om te zorgen voor voldoende gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers, op alle niveaus. Gezamenlijk onderzoek, innovatie en imagoverbetering zijn andere speerpunten.

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication