39

Agro Proeftuin de Peel belangrijke experimenteerruimte voor HAS Hogeschool om sámen kennis te ontwikkelen HAS Hogeschool werkt al enkele jaren intensief samen met Agro Proeftuin de Peel aan meerjarig onderzoek rondom twee grote thema’s: de verduurzaming van de bodem en voedselprocessen én het sluiten van kringlopen. Twee lectoraten zijn leidend binnen de projecten: Gezonde plant op een Vitale en Duurzame Bodem, en Voedselproductie in een Circulaire Economie. A gro Proeftuin de Peel komt voort uit een samenwerking van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen actief in de regio Noordoost-Brabant, aangejaagd door AgriFood Capital. Het is door het ministerie van LNV aangewezen als een van de leidende proeftuinen op het gebied van circulariteit. Agro Proeftuin de Peel is een belangrijke experimenteerruimte voor HAS Hogeschool: een living lab om met werkveldpartners praktische kennis te ontwikkelen en inzichten op te doen. Experimenteerruimte Het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie wil bedrijven in de agrofoodsector in staat stellen te produceren met een minimale belasting van het milieu en een zo efficiënt mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit gebeurt voornamelijk door het sluiten van kringlopen en het verduurzamen van productieprocessen. Het lectoraat wil oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan de circulariteit van zowel de voedselproductie als de voedselverwerking. Doel is niet zozeer om zelf innovaties te ontwikkelen, maar in te zetten op tools waarmee het verduurzamingsproces gemeten kan worden. Bij Agro Proeftuin de Peel test het lectoraat bijvoorbeeld meetmethoden voor het vastleggen van circulariteit in de keten. Proeven Het lectoraat Gezonde plant op een Vitale en Duurzame bodem richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken. Projectleider Lyanne de Haan, werkzaam als junior onderzoeker binnen het lectoraat, begeleidt verschillende proeven bij Agro Proeftuin de Peel als onderdeel van meerjarig bodemonderzoek, denk aan bijvoorbeeld het monitoren van bodemkwaliteit, organisch stofopbouw en plantbodem-interacties. Krachten bundelen Martine Overdijk van HAS Hogeschool geeft aan dat een dergelijke samenwerking onmisbaar is in de manier waarop de instelling onderwijs, kennistransfer en onderzoek uitvoert. “Samenwerken met het werkveld is voor ons cruciaal. We willen kennis en expertise ontwikkelen die toegepast kan worden in de praktijk. Juist door onze krachten te bundelen en vraagstukken integraal aan te pakken, kunnen we een stap vooruit zetten. Waarbij een goed verdienmodel voor de agrarisch ondernemer én de noodzakelijke ontwikkelingen om de sector toekomstbestendig te maken hand in hand gaan.” ¢ FOOD Locaties 2021/2022 - 39

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication