14

HAS green academy richt zich met lectoraat op circulaire voedselproductie Voor HAS green academy wordt de circulaire economie een steeds belangrijker thema en daarom startte de onderwijsinstelling in 2021 met het lectoraat ‘Voedselproductie in een Circulaire Economie’. Gekleed in een circulair pak en op circulaire schoenen sprak lector Dr. Ir. Rob Bakker op 11 oktober 2022 zijn inaugurele rede uit, waarin hij zijn visie op het onderwerp, het doel van het lectoraat en de plannen voor de toekomst presenteerde. D e opgave van de Nederlandse agrofoodsector om te verduurzamen is enorm. Alhoewel productie en verkoop van duurzaam geproduceerd voedsel in Nederland omhoogschiet, lijkt het behalen van een volledig circulaire en klimaatneutrale voedselproductie ver weg. Voor veel ondernemers in zowel de primaire als de verwerkende sector zijn er nog te weinig handelingsperspectieven om meetbaar te verduurzamen. De wens om naar een volledig circulaire economie te gaan, betekent voor de sector het zoveel mogelijk sluiten van minerale kringlopen en het zo efficiënt mogelijk gebruiken van grondstoffen. Club van Rome In zijn rede stelde Rob Bakker dat Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in het jaar 2050 en legde hij uit hoe we bij dat doel gekomen zijn. “De uitputting van grondstoffen en grote afhankelijkheid van fossiele grondstoffen leidde in 1972 tot het veel besproken rapport van de club van Rome. Vele jaren en meerdere conferenties later zijn we uitgekomen bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties die een kompas vormen over hoe we onze wereld verder willen ontwikkelen.” 14 - FOOD Locaties 2022/2023 Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties (bron: sdgnederland.nl) Lineaire economie “Ook in Nederland hebben we in die 50 jaar niet stil gezeten: we gaan inmiddels veel slimmer met afval om, zowel in de reguliere afvalsector als in de voedingssector. Toch leven we nog steeds in een grotendeels lineaire economie: we gebruiken natuurlijke en uitputbare grondstoffen, maken daar producten van die na gebruik tot afval leiden. En daarbij hebben we te maken met ontbossing, daling van de biodiversiteit en snelle klimaatverandering. Specifiek voor de landbouw en voedingsmiddelen hebben we te maken met het op grote schaal ‘weglekken’ van mineralen zoals fosfaat. Ook het gebruik van stikstof in de vorm van kunstmest is in onbalans: recente studies geven aan dat slechts een kwart van de gebruikte stikstof in het Europese landbouw- en voedselsysteem in nuttige producten terechtkomt.” Principes toepassen “Circulaire economie beperkt zich niet tot textiel, de bouw, of gebruiksartikelen uit de maakindustrie. Ook in de landbouw- en voedingssector kunnen de principes van circulaire economie toegepast worden: optimale inzet van natuurlijke grondstoffen met behoud van natuurlijke eco systemen, en met toepassing van grondstoffen met de hoogste waarde. Daarbij willen we Fosfaatstromen in het Nederlandse voedsel- en landbouwsysteem (bron: Voedsel voor de Circulaire Economie, PBL, 2016).

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication