34

De Lerende Stad Oss Hoe versterk je een leer en ontwikkelcultuur binnen je gemeente Stel je voor een stad waar leren en ontwikkelen van je inwoners de basis vormt voor vooruitgang. Een stad, een Lerende Stad, waarin leren en ontwikkelen vanzelfsprekend is en waar iedereen toegang heeft tot leren en ontwikkelen. Een Lerende Stad versterkt op hoofdlijnen: individuele ontwikkeling en sociale inclusie, economische ontwikkeling, culturele welvaart en duurzame (stads)ontwikkeling. eenheden, Open badges zijn modulair en stapelbaar. Voor verschillende onderdelen en niveaus in een leerroute kunnen dus badges verdiend worden. Medewerkers krijgen daardoor relevante opleidingsmogelijkheden aangeboden, passend bij de uitdagingen van de organisatie én het persoonlijk profiel. Dat maakt het laagdrempelig, motiverend en veel fijnmaziger dan het reguliere aanbod. Een aantal bedrijven en onderwijsinstellingen werken inmiddels met deze nieuwe manier van het erkennen van ontwikkeling bij hun medewerkers, leerlingen of studenten. Osse bedrijven zoals CyBe, en Vitaplaza zagen om verschillende redenen de meerwaarde in van deze badges. Vooral omdat hierin precies staat omschreven wat een medewerker kan én weet. L earning Cities promoten een Leven Lang Leren voor iedereen. Unesco definieert een Learning City als een stad die aandacht heeft voor leren binnen familiebanden en andere gemeenschappen, waar moderne opleidingsmethoden worden gebruikt en die de kwaliteit van leren en werken bevordert. De Talentencampus Oss is aanjager, intermediair en facilitator voor overheid, onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Instellingen en bedrijven hebben leren en ontwikkelen hoog op de agenda staan en zoeken soms nog naar de wijze waarop een leer- en ontwikkelcultuur duurzaam vormgegeven kan worden. De Talentencampus Oss ondersteunen de organisaties hierbij. Zo geven we daadwerkelijk vorm en inhoud aan een Leven Lang Ontwikkelen, passend bij Oss als inclusieve stad, waarbij we de talentontwikkeling zichtbaar maken. Dit geeft Oss een unieke profilering en voortrekkersrol in de regio en provincie. In de afgelopen twee jaar hebben we in Oss veel ervaring opgedaan door projecten op gebied van leren en ontwikkelen. Ook de toepassing van de Open Badges, de internationale open standaard, is daarbij veelvuldig getoetst. Open badges zijn erkenningen voor opgedane leerervaringen, dat kan zijn voor kennis, vaardigheden, maar ook voor kleinere leer34 - FOOD Locaties 2022/2023 Unieke skills “CyBe ‘herdefinieert’ het bouwen: het bedrijf print huizen met een betonprinter, die verder nergens ter wereld te vinden is. De bediening van deze printer vereist zeer specifieke operatorvaardigheden die alleen bij CyBe of op hun eigen Academy te verwerven zijn. Door met eigen badges te werken, bewaakt eigenaar Berry Hendriks de vaardigheden en kwaliteiten die nodig zijn in de eigen unieke CyBe-werkomgeving.” Verhoogde mobiliteit “De voordelen voor Vitaplaza uit Oss liggen juist weer bij een verhoogde mobiliteit. Banen in de sport en vitaliteit ontwikkelen zich razendsnel. Zodra een medewerker bij Vitaplaza is uitgeleerd, kijken eigenaars Milton en Corina van Haren naar de verworven badges om te bepalen waar een nieuwe uitdaging zou kunnen liggen buiten het bedrijf. Zo maakt Vitaplaza werk van zijn medewerkers en blijft Oss een lerende stad in ontwikkeling.” Open badges zijn een online verrijking van het cv, waardoor de ‘eigenaar’ daarvan betere kaarten op de arbeidsmarkt heeft en continu blijft werken aan zijn eigen ontwikkeling. Samen met haar partners wil de Talentencampus Oss ervoor zorgen dat Oss een open leergemeenschap is waar alle Ossenaren met en van elkaar leren en ontwikkelen. ¢

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication