23

Daarnaast zijn internationale top-instituten op het gebied van onderzoek en onderwijs gevestigd in West-Holland, waaronder vier topuniversiteiten (Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit en Wageningen UR vestiging Bleiswijk). En niet te vergeten belangrijke hogescholen, mbo-onderwijs én grote onderzoeksinstellingen als TNO. Al die bedrijven en instituten samen maken Greenport West-Holland ‘s werelds meest innovatieve en duurzame regio op het gebied van glastuinbouw. Mega-cities voeden De exportwaarde van de tuinbouw levert een significante bijdrage aan de regionale en nationale economie in de Greenport (van veredelaars tot handelsbedrijven) van € 5,4 miljard. De regio levert dus een belangrijke bijdrage aan de regionale en nationale economie. Bovendien zijn er in het regionale tuinbouwcluster vele tienduizenden banen. Tuinbouw heeft dus een groot economisch belang voor de regio, en zelfs voor heel Nederland. Het is daarom belangrijk dat het tuinbouwcluster zich blijft ontwikkelen. Daarom hebben overheden in de regio zich samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten verenigd in Greenport West-Holland. Doel van deze netwerkorganisatie: werken aan de gezonde, vitale en duurzame toekomst van het regionale tuinbouwcluster, met internationale impact. Greenport West-Holland startte hiervoor de strategie ‘Feeding and Greening the Mega-cities’. Kern is dat de regio toonaangevend blijft op het gebied van kennis en innovatie, megasteden in Europa op een duurzame wijze voorziet van voedsel en geluk en concepten ontwikkelt voor megasteden elders in de wereld. Strategie uitwerken Die strategie is het startpunt voor een aantal ambities van Greenport West-Holland. Zoals: Leider in kennis en innovatie, Toonaangevend in gezondheid en geluk en Slimme en efficiënte logistiek. Op elk van die ambities start of ondersteunt de organisatie initiatieven, samen met overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten. Zo wordt binnen het Innovatiepact van Greenport West-Holland gewerkt aan het ontstaan en doorontwikkelen van nieuwe ecosystemen, bijvoorbeeld op het gebied van vertical farming. Binnen het EnergieAkkoord verbindt Greenport WestHolland partijen (zowel privaat als particulier) om samen te werken aan een lager en duurzaam energiegebruik en bijvoorbeeld op de strategie van duurzame agrologistieke bedrijventerreinen. www.greenportwestholland.nl En Greenport West-Holland is nauw betrokken bij SMART Logistics-projecten als Connected Transport en de ontwikkeling van de modal shift van weg naar spoor, zoals de Holland Rail Terminal: dit wordt een hub voor duurzaam en veilig versvervoer richting Duitsland. Daarnaast is de organisatie namens de partners actief op verkenning van internationale samenwerking. Greenport WestHolland heeft bijvoorbeeld Europese partners die werken aan doorbraken rond een aantal thema’s, zoals big data en de biobased economy. Greenport West-Holland is dus een regio die innovatie, duurzaamheid en een ondernemersklimaat voor de productie, verwerking en handel van gezonde versproducten op het hoogste niveau nastreeft en daarbij een krachtige internationale speler is. ¢ FOOD Locaties 2019/2020 - 23

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication