30

NEXTgarden, innovatief glastuinbouwgebied aan de A15 Het glastuinbouwgebied NEXTgarden in de gemeente Lingewaard behoort sinds voorjaar 2019 tot de zevende Greenport van Nederland. Ondernemers, kennisinstellingen en overheid werken er samen aan initiatieven die de hele productieketen slimmer, rendabeler en duurzamer maken. Van de totale omvang van 735 hectare is nog 30 hectare beschikbaar voor uitbreiding van de 235 bedrijven én voor nieuwe ondernemers. “D e agrarische en tuinbouwsector in Lingewaard behoort tot de top in Nederland. Deze sector is uniek in zijn soort. De combinatie van zelfvoorzienende energie, ondernemingen die elkaar in de keten versterken en fysieke ruimte voor groei, zorgt ervoor dat huidige en nieuwe agrariërs en tuinders zich prettig voelen in onze gemeente”, aldus Johan Sluiter, wethouder glastuinbouw in de gemeente Lingewaard. De samenwerking binnen NEXTgarden is die van de vier o’s: ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheid. Onderwijsinstellingen in de omgeving en overheid – Wageningen Universiteit, Radboud Universiteit, Van Hall Larenstein in Velp, Economic Board en provincie – zijn op allerlei manieren met dit glastuinbouwgebied verbonden. Duurzame energiemix De ambitie van NEXTgarden is om het eerste klimaatneutrale tuinbouwgebied van Nederland te zijn. Dat gebeurt door energiebesparing, opwekking van duurzame energie en het uitbreiden en verduurzamen van het warmtenet. Binnen NEXTgarden exploiteert Lingezegen Energy, het energiebedrijf van 14 tuindersbedrijven, een eigen netwerk. Het net wordt verduurzaamd door de komst van een snoeihoutcentrale. Verder wordt onderzocht of dit netwerk kan worden uitgebreid naar andere bedrijven en naar twee woonwijken in Huissen. “Dit streven sluit naadloos aan bij onze ambitie die wij als gemeente hebben om in 2050 klimaatneutraal te zijn met NEXTgarden als motor van de energietransitie”, zegt Aart Slob, wethouder Duurzaamheid. Biogas Het bedrijf Groen Gas Gelderland heeft in het tuinbouwgebied een biovergistingsinstallatie gebouwd waarmee het bijna zeven miljoen kuub groen gas per jaar produceert uit vooral mest, bermgras en tuinbouwafval. De productie is voldoende om 10.000 inwoners van groen gas te voorzien. Drijvend zonnepark Op het gietwaterbassin van NEXTgarden ligt een zonnepark met 6150 zonnepanelen die duurzame stroom leveren voor zo’n 600 huishoudens in de omgeving. De aanleg van het nog veel grotere project Lingewal, grenzend aan NEXTgarden met 40.000 zonnepanelen, is deze zomer gestart. De energie daarvan is bestemd voor 17 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Naast de gerealiseerde energieprojecten loopt er onderzoek naar geothermische energie en de plaatsing van windmolens. 30 - FOOD Locaties 2019/2020

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication