11

Speerpunten NVB > Het delen van kennis en adviseren inzake regionale en landelijke samenwerking in het kader van gewenste, toekomstbestendige binnenhavenontwikkelingen. > Het ontwerpen van modellen, databanken en slimme systemen om steeds meer zowel uniform als efficiënt te kunnen beheren, begroten, havengelden vast te stellen en te innen. > Het opstellen en bijhouden van de Binnenhavenmonitor. > Het internationaal behartigen van de belangen van de Nederlandse binnenhavens in de vorming van het Europese transportnetwerk (TEN-T). De website havens.binnenvaart.nl biedt met het beleidsplan 2016-2020 een overzicht van alle speerpunten van de NVB. die visie en het traject professioneel opstarten. Daarvoor is eveneens samenwerking met andere partijen van cruciaal belang. Ik ben het met velen eens dat de drukke Randstad moet worden ontlast. Dat is heel goed mogelijk via een verschuiving richting bijvoorbeeld Twente, Zwolle, Limburg, maar ook Friesland. Daar liggen binnenhavens en bedrijventerreinen waarin we duurzaam zouden moeten investeren. De NVB wil hier dan ook zeker het ministerie bij betrekken. Verder moet onder meer model shift de nodige aandacht krijgen.” Netwerken Om partijen dichterbij elkaar te brengen, gaat de NVB, naast haar landelijke jaarcongres, ook regionale netwerkbijeenkomsten organiseren. “Zo willen we het delen van kennis en het vergroten van de onderlinge samenwerking stimuleren. Ook ledenwerving maakt deel uit van de nieuwe plannen, evenals een nog in te richten database/ CTU Tiel Brede bestuurlijke ervaring Oud-politicus Eric Janse de Jonge kreeg de afgelopen decennia bekendheid als publicist, lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal en lid van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, waarbinnen hij onder meer was belast met infrastructuur en mobiliteit. Ook was hij ambassadeur Stedelijke Distributie voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Eerder werkte hij als docent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg en vervulde hij - opvolgend - gemeentelijke bestuurstaken. Naast voorzitter van de NVB is Janse de Jonge momenteel voorzitter van het Nationaal Beraad Openbaar Vervoer (NVOB) en lid Raad van Toezicht van vier, uiteenlopende stichtingen. community op het besloten gedeelte van de website, dat alleen voor onze leden toegankelijk is. In deze database/community gaan we documenten verzamelen, die handelen over havenvisies, -studies, -verordeningen, -samenwerkingen, -tarieven en nog veel meer. We willen overal de service verbeteren. Dat kunnen we echter onmogelijk doen met de huidige opbrengsten, al treden er nog steeds nieuwe leden toe. Daarom willen we de - te lage - contributie verhogen; overigens op een redelijke manier. Havenomvang en tonnage overslag, evenals krachtenbundelingen van meer havens zijn bepalend voor de hoogte van individuele contributies,” aldus Janse de Jonge. Het NVB jaarcongres 2017 vindt plaats op 6 oktober in Groningen bij Groningen Seaports, gemeente Groningen en Provincie Groningen. << Meer informatie: Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) Eric Janse de Jonge, voorzitter Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam 010 – 7989840 nvb@binnenvaart.nl havens.binnenvaart.nl Eric Janse de Jonge Born Nijmegen Havenlocaties 2017 - 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication