22

Nieuwe motoren voor de binnenhavens W ereldwijd is in de economische groei een wisselend beeld te zien in de afgelopen jaren. In 2016 lieten de meeste landen weer groei zien, hoewel het groeiniveau lager is dan voor de crisis. Het Nederlandse bruto binnenlands product groeide in 2016 met 2,1% (CBS, 2017) Maar in China, toch een van de belangrijkste motoren van de wereldeconomie, zijn al jaren teruglopende groeipercentages te zien. Deze macro ontwikkelingen hebben, in meer of mindere mate, invloed op de binnenvaart en binnenhavens in Nederland. Want als de haven van Rotterdam, de traditionele motor van het vervoer van en naar de binnenhavens, te maken krijgt met teruglopende bulk- of containeroverslag heeft dit direct invloed op de binnenvaart. Hoe staat die binnenvaart er anno 2017 voor? Wat zijn de ontwikkelingen in binnenvaart, binnenhavens en achterlandvervoer in 2016 geweest? De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een kwalitatieve inschatting gemaakt om te bepalen hoe de binnenhavens er anno 2017 voor staan. Eerst een korte blik op het verleden. Uit de binnenhavenmonitor 2015 blijkt dat de directe werkgelegenheid in de binnenhavens in Nederland 66,9 duizend werkzame personen was, de gezamenlijke directe toegevoegde waarde 8 miljard euro bedroeg en de totale toegevoegde waarde, dus direct en indirect opgeteld ongeveer 12,6 miljard euro. Maar is dit nog steeds het geval in 2017? Want er is het nodige gebeurd in de binnenvaart en in de binnenhavens. Op basis van een analyse van recente investeringen en ontwikkelingen in goederenstromen Door Martijn Streng, Erasmus Universiteit Rotterdam lijkt de economische impact van de binnenhavens minstens op niveau gebleven in 2016. Ontwikkelingen in binnenvaart De omzet in de binnenvaart is tussen 2012 en 2015 licht toegenomen maar in 2016 weer flink gedaald. Deze omzet blijft afhankelijk van de balans tussen prijs en hoeveelheid. De volumes in de binnenhavens zijn wel gegroeid (Figuur 1 en Figuur 2), maar er is ook constante druk op de prijzen; dit komt doordat net als in de zeevaart, overcapaciteit aanwezig is in de binnenvaartmarkt. Omdat er vooral in 2015 (langere) periodes zijn geweest waarin de waterstanden in de rivieren laag waren, kon deze overcapaciteit voor een (groot) gedeelte worden ingezet. Immers, minder lading per keer kunnen meenemen, betekent meer schepen inzetten of 22 - Havenlocaties 2017

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication