33

LINC: werken aan een naadloze, geïntegreerde logistiek van zeehaventerminal tot achterlandterminal LINC is het samenwerkingsverband van de barge en inland terminal operators die zijn aangesloten bij het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en de Vereniging Inland Terminal Operators (VITO). De leden van LINC exploiteren containerlijndiensten via binnenvaart, en steeds vaker ook per spoor, tussen de achterlandterminals in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en België enerzijds en de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen anderzijds. Ongeveer 95% van alle binnenvaartcontainers wordt vervoerd door leden van LINC en hun inland terminals. D e containerbinnenvaart is van oudsher een zeer betrouwbare modaliteit, maar de kwaliteit van de containerbinnenvaart wordt voor een groot deel gemaakt (of gebroken) in de zeehavens: afhandelingsproblemen in de zeehavens beïnvloeden de betrouwbaarheid van de binnenvaartverbindingen – zonder dat de binnenvaart zelf hier veel invloed op kan uitoefenen. Anders gezegd: de binnenvaart ondervindt de nadelige consequenties van inefficiency in de zeehavens, maar draait niet zelf aan de knoppen. Doelstelling van LINC is daarom, dat “de lopende band” van de binnenvaart onafhankelijk van (verstoringen in) de zeehaven kan blijven functioneren. Om deze doelstelling te bereiken heeft LINC een werkprogramma gedefinieerd met een nadrukkelijke focus op de verbetering van de afhandeling in de zeehavens. Belangrijk onderdeel van dit werkprogramma is de implementatie van Nextlogic. In dit project wordt een dynamische, integrale, havenbrede planningstool ontwikkeld, waarmee vraag en aanbod van afhandelcapaciteit voor de containerbinnenvaart beter op elkaar afgestemd worden. Daarnaast vindt er regelmatig operationeel en strategisch overleg plaats met de verschillende zeehaventerminals in Rotterdam en Antwerpen om grotere en kleinere operationele verbeteringen te realiseren. Het verbeteren van de informatievoorziening tussen binnenvaartoperator, terminal en schip door in te zetten op electronische berichtenuitwisseling, eveneens ten behoeve van handhavende instanties, is een volgend onderdeel van het werkprogramma. Tot slot zet LINC in op het ontwikkelen van structurele maatregelen, zodat er, in geval van congestie op bepaalde terminals, direct capaciteit elders gemobiliseerd kan worden. Om deze doelstellingen te bereiken wordt proactief samengewerkt met alle relevante operationele stakeholders (zoals havenbedrijven, terminals, deepsearederijen), uiteraard in nauwe afstemming met de leden. << Havenlocaties 2017 - 33

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication