37

Grootschalige distributiecentra, ofwel groter dan 40.000 m², groeiden in dezelfde periode met meer dan 112% en toonden daarmee een bovengemiddelde groei. Van de totale voorraad logistiek heeft tegenwoordig circa 21% betrekking op grootschalige distributiecentra. Deze schaalvergrotingstrend, ook wel de ontwikkeling van XXL-warehouses, doet zich met name voor binnen een selectief aantal logistieke hotspots. Voorbeelden hiervan zijn Groot-Amsterdam, Groot-Rotterdam, Tilburg en Venlo. Grafiek Opname en aanbod Grafiek Opname en aanbod 1.000 1.500 2.000 2.500 500 - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aanbod Opname Tabel Top 5 transacties 2016 Oosterhout (GD.) Oosterhout (GD.) Venlo Schiphol Oud Gastel Tabel: Top 5 transacties 2016 Plaats 2013 2014 2015 2016 '000 m² De aanhoudend sterke vraag naar logistiek vastgoed heeft ervoor gezorgd dat het aanbod van logistiek vastgoed sterk is gedaald. Momenteel wordt er circa 1,3 miljoen m² verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) logistiek vastgoed aangeboden op de Nederlandse vastgoedmarkt. Hiermee ligt het huidige logistieke leegstandspercentage op circa 5%. Het merendeel van het huidige logistieke aanbod valt binnen de 10.000 – 20.000 m² en > 20.000. Logistieke panden die langer dan drie jaar in het aanbod zitten (structureel aanbod) betreffen ongeveer 34% van het huidige aanbod. Welke locaties spelen hierbij een rol? De vraag naar logistiek vastgoed concentreert zich voornamelijk op slechts een aantal locaties in Nederland. Met name multimodaal ontsloten locaties weten een groot deel van de jaarlijkse vraag naar logistiek vastgoed te accommoderen. Over de afgelopen vijf jaar (2012-2016) had 50% van het transactievolume betrekking op slechts 10 gemeenten. Gemeenten met een positief beleid ten aanzien van logistiek, multimodaal ontsloten, maar ook uitstekende andere vestigingsfactoren zoals bijvoorbeeld arbeidsmarkt en kavelgrootte. De twee zeehavenlocaties spelen hierbij een belangrijke rol. Rotterdam en Amsterdam samen trekken jaarlijks circa 10% van het transactievolume naar zich toe. Niet verrassend, want binnen de wereldwijde supply chain zijn zeehavens een steeds belangrijke rol als toegangspoort gaan spelen. Industrieterrein Park 15 Park 15 Trade Port Noord Fokker Logistics Park Borchwerf II Metrage 64.000 m² 61.600 m² 60.000 m² 35.000 m² 25.000 m² Gebruiker LIDL Heinz XPO XPO DHL Havens waar in de toekomst de grotere schepen kunnen binnenvaren zullen hun positie vasthouden en mogelijk versterken. Waar in 2008 nog sprake was van schepen die 15.000 TEU konden vervoeren, zien we nu schepen die tot 18.000 TEU vervoeren. Niet alle havens kunnen dit type schepen accommoderen. Hierdoor zal slechts een beperkt deel van de havens, waaronder Rotterdam, een functie kunnen blijven vervullen op de wereldwijde supply chain. << Havenlocaties 2017 - 37

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication