48

Medio 2018 eerste zeeschip aan de kade HoogTij: plug & play De start van de ontwikkeling van het zeehaventerrein HoogTij is begonnen. Nog voordat de klanten in kaart zijn gebracht, wordt de grond bouwrijp gemaakt, de kade gebouwd, de infrastructuur uitgerold en de vergunning klaar gelegd. “Voor de bedrijven die zich hier willen vestigen is het in feite straks plug & play”, zegt directeur Paul Pot van HoogTij, een samenwerking van Zaanstad en Havenbedrijf Amsterdam. Hij verwacht medio 2018 het eerste zeeschip via het Noordzeekanaal aan de kade te begroeten. D e Amsterdamse havenregio is een van ’s werelds belangrijkste logistieke knooppunten. Met een goederenoverslag van 95 miljoen ton per jaar is het de vierde haven van Europa. Het havengebied biedt faciliteiten voor transport, opslag en overslag van droge en natte bulk, stukgoed en containers. De realisatie van het haventerrein HoogTij is onderdeel van de ontwikkeling van een nieuwe zeehaven in het gebied tussen Amsterdam en Zaanstad. Het allereerste begin dateert van de periode 2007-2009, waarna de economische crisis het project goeddeels bevroor. Nu de markt weer aantrekt en alle belanghebbende partijen inzien dat er geïnvesteerd moet worden om de uitgifte en vestiging snel te laten plaatsvinden, zit er vaart in de 48 - Havenlocaties 2017

49 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication