60

Groep Heylen biedt een gefaseerde ontwikkeling om daarmee maximaal aan de wens van ruimte en flexibiliteit voor haar klanten te voldoen. zijn ook heel blij met de hele open en constructieve gesprekken die we hebben, die geven mij een warm gevoel. En die gesprekken gaan niet alleen maar over geld of het neerzetten van een gebouw. Maar vooral ook over ideeën als een inpassing van het ontwerp in de omgeving. Of het mogelijk ontwikkelen van een voormalige boerderij in het nieuwe concept. Dat is heel plezierig en biedt alles perspectief voor goed renderende bedrijvigheid”. En ook de opstelling van de gemeente Almelo (als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het park) wordt door hem geroemd: “Er wordt actief meegedacht en geholpen. Via één aanspreekpunt”. En die bedrijvigheid kent een aantal randvoorwaarden, zoals ook de rol van de bevoegde overheid en de aanwezigheid van, en samenwerking met, onderwijsinstellingen. Jan Geerdink vervolgt: “Bedrijven die het goed doen zijn vaak de beste ambassadeurs. Wat we nu in Twente doen is ons als het ware aan elkaar vasthouden. De overheid en ondernemers aan de ene kant, en de kennisinstellingen zoals universiteiten en ROC’s aan de andere kant. En die instellingen hebben we straks hard nodig want ze fungeren als opleidingsinstituten voor de mensen die hier op het park straks aan de slag kunnen. En aan de andere kant hebben bedrijven die hier komen natuurlijk ook direct baat hierbij. Deze aspecten, gecombineerd met het goede leven in deze regio, brengen we ook voortdurend en nadrukkelijk naar voren in onze communicatie”. Die positieve signalen worden onderstreept door André Pluimers, voorzitter van de vijf jaar bestaande Port of Twente, een belangenvereniging voor de logistieke sector. Hij beaamt volmondig de kwaliteit van de samenwerking zoals door Jan Geerdink aangegeven. “We lossen met de realisatie van dit park ook problemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt op. De afgelopen jaren hebben we

61 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication