61

De campusgedachte van Groep Heylen Groep Heylen past in de ontwikkeling van nieuwe locaties haar in de markt succesvolle campusgedachte toe. Dat betekent een gefaseerde ontwikkeling op een locatie, gebaseerd op grootschaligheid maar niet op leegstand. Hoe werkt het? Na de komst van de eerste huurder (‘launching customer’) wordt al een unit extra gebouwd om daarmee een “landingsplaats” te hebben op een directe vraag van een tweede belangstellende huurder en waarmee een snelle vestiging mogelijk is. En zo verder. Dat betekent ook dat een gebouw na volledige realisatie altijd enige lege ruimte beschikbaar houdt, om daarmee de aanwezige zittende huurders maximale flexibiliteit in groei te kunnen bieden. Ook de bouwvergunning wordt als één geheel voor het volledige gebouw aangevraagd. Onze klanten biedt je daarmee snelheid en keuze, want je kunt overal beginnen met bouwen”, zegt Ralph Caspanni van Groep Heylen. in acquisitietrajecten vastgesteld dat we niet alle randvoorwaarden op orde hadden: toen was een kavel van vijf hectare al groot. In dat opzicht is er nu heel veel ten goede veranderd. En zo gaan we ook met partijen die hier komen om: als het nodig is voor succes nemen we ze mee naar de douane of naar de opleidingsinstituten”, zegt Pluimers. Port of Twente is “uitermate gelukkig” met de komst van Groep Heylen naar het businesspark, aangezien hiermee haar doelstellingen al grotendeels zijn ingevuld en de aantrekkingskracht voor potentiële nieuwe geïnteresseerde ondernemingen vergroot. André Pluimers licht het toe: “We zijn op de goede weg! Groep Heylen is de eerste investeerder die van buiten de regio hier heen komt. Uit strategisch oogpunt bezien zorgt Groep Heylen hiermee voor een boost, onder meer op het gebied van de werkgelegenheidsontwikkeling en op de aantrekkingskracht van het gebied”. Vliegwieleffect Ralph Caspanni beaamt het vliegwieleffect in de ontwikkeling. “XL Businesspark heeft alle troeven in handen om één van de toekomstige logistieke hotspots van Nederland te worden. Naast de goede ontsluiting heeft dat onder meer te maken met de beschikbaarheid van ruimte, de aanwezigheid van arbeidskrachten die je nodig hebt het voor elkaar te krijgen en de uitstekende opstelling van de projectorganisatie en de gemeente Almelo. Je voelt je dan thuis. Het positieve antwoord op de vraag: ‘aard ik hier’ is de kracht geweest. En dat vliegwiel gaat alleen maar sneller draaien. De behoefte aan een groot perceel, grote flexibele gebouwen en bijbehorende parkeervoorzieningen en fietsenstallingen staan tegenwoordig in de logistieke vraagstukken centraal. Dat is anders dan de vroegere insteek”. Containerterminal Een bijzondere voorziening op het XL Business Park in Almelo vormt de containerterminal van Combi Terminal Twente (CTT). Officieel een dependance van de terminal in Hengelo, maar feitelijk een volledig functionele voorziening (24/7) met volwaardig kantoor. De terminal wordt dit voorjaar operationeel en kan, aangezien hij onderdeel uitmaakt van CTT, direct volledige services aanbieden. Dit in tegenstelling tot nieuw te ontwikkelen terminals, waarbij zoiets doorgaans een proces van vele jaren is. In eerste instantie wordt voor het transport gebruik gemaakt van de driehoek Rotterdam-HengeloAlmelo en terug, maar wanneer de volumes later toenemen kan ook een rechtstreekse verbinding met Rotterdam worden opgezet. Het verdere transport van de containers op het businesspark kan met terminaltrekkers plaatsvinden. Jan Geerdink: “Zonder de aanwezigheid van de terminal zou het veel lastiger zijn om grote partijen voor het business park te interesseren. In die zin levert de aanwezigheid van de CTT een goede voorwaardenscheppende bijdrage aan het succes”. Ralph Caspanni beaamt dit: “Hoewel wielen nog steeds de voornaamste modaliteit voor de klanten is, biedt de aanwezigheid van de CTT een extra kans, die in de verre omgeving niet aanwezig is. We hebben dat ook gezien met een soortgelijke ontwikkeling van ons in Antwerpen East Port. In de grote concurrentieslag met andere locaties is de aanwezigheid van zo’n terminal als onderscheidend element een duidelijke troef. En zeker nu zo’n terminal gelijk al operationeel is, dat is echt een plus. Feitelijk, zo concluderen de deelnemers aan het gesprek, zijn alle voorwaarden aanwezig voor een voortvarende en succesvolle ontwikkeling van het XL Businesspark Twente. André Pluimers besluit: “We zijn gelukkig met hetgeen nu gebeurt. Hiermee voltrekt zich wat we wilden. Groep Heylen is trendsetter in de branche. Dat wordt heel nauwlettend gevolgd door logistiek Nederland. En het is fraai te zien dat dit hier op het XL Business Park Twente nu ook gebeurt”. << Havenlocaties 2017 - 61

62 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication