62

De Haven van de Toekomst De wereld om ons heen verandert snel: in 2050 zal onze economie voor een groot deel circulair zijn. Dat heeft grote invloed op onze logistieke processen en logistieke knooppunten. En dus op onze Havens. Bovendien gaat Smart Mobility zorgen voor nieuwe slimme vervoerssystemen. Verbindingen tussen havens en bedrijven onderling zullen onder andere daardoor op een heel andere manier worden ingevuld. Deze ontwikkelingen betekenen dat de haven anno-nu sterk aan verandering onderhevig is en dat de Haven van de Toekomst een heel andere positie en rol in zijn omgeving gaat krijgen. Dat zullen alle betrokkenen in en rond de haven gaan merken. Van schipper tot havenbeheerder; van havenbedrijf tot omwonenden. Wat de toekomst exact gaat brengen is niet te voorspellen. Wij menen echter dat de Haven van de Toekomst zich in elk geval op de volgende gebieden gaat ontwikkelen: 1. Duurzaam Havenbeleid 2. Leefbaarheid 3. Bereikbaarheid 4. Flexibiliteit 5. Energie 6. Veiligheid Een blik in de toekomst door de bril van Movares… 1. Duurzaam Havenbeleid Veel binnenhavens werken nu nog als alleenstaande, op zichzelf gerichte havens met een relatief beperkt verzorgingsgebied; de focus ligt op de eigen omgeving. In de toekomst is er sprake van havenregio’s waar een hechte onderlinge samenwerking heerst tussen de havens in de regio. De samenwerking zal vooral te merken zijn ten aanzien van bedrijfsvestigingen. Maar beheer, onderhoud, bouwen en ontwikkelen zijn daar de logische gevolgen van. De vorming van de Regionale Havengebieden waarbij verschillende havens onder 1 vlag werken zal een positief effect hebben op de werkgelegenheid. Een Havenregio is veel interessanter voor de vestiging van bedrijven omdat de havens zich veel meer gaan richten op een specialisatie die voor die haven interessant is én die bijdraagt aan de totale service en dienstverlening van de Regio. Bedrijven kunnen onderling veel meer van elkaar profiteren. Op deze manier zullen binnen de havenregio dedicated havens gaan ontstaan zoals “Port of Agriculture”, “Port of Energy”, “Port of Nature”etc. Bijkomend voordeel is dat havengebieden veel beter in de omgeving zijn in te passen. Ook de omgeving profiteert op die manier meer van hun havengebied. 62 - Havenlocaties 2017 Een groot voordeel van de samenwerking is dat er meer budget zal komen voor het beheer en onderhoud van de haven omdat er beter gestuurd kan worden op wat belangrijk is. Tegelijkertijd zal er veel meer aandacht komen voor duurzame ontwikkelingen omdat de handen ineen kunnen worden geslagen. Dit alles zal de bedrijvigheid doen toenemen waardoor de vraag naar vervoer over water zal groeien. Movares kan havens helpen de verschillende belangen en standpunten te identificeren, als onderdeel van het strategisch omgevingsmanagement en assetmanagement. Samen met de havenpartners kunnen er dan gerichte en duidelijke keuzes in de keten worden gemaakt. Hiertoe behoren onder andere het bepalen van de juiste duurzaamheiddoelstellingen die noodzakelijk zijn om de beheerstrategie vast te stellen.

63 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication