64

gievoorzieningen aan boord en automatische aansturing. Hierbij zullen alternatieve brandstoffen en energieproducerende processen een belangrijke rol gaan spelen. Movares brengt vervoersbehoeften en vervoersprognoses in beeld, maakt vervoersberekeningen, stelt doorstroommodellen op en leidt opdrachtgevers vervolgens naar realisatie van de infrastructuur. 4. Flexibiliteit Het besef dat niets voor eeuwig is neemt hand over hand toe en de dynamiek in bedrijfsvestiging draagt daar in grote mate aan bij. Een flexibele inrichting is daarom een belangrijk kenmerk van het toekomstige Havengebied. Kademuren kunnen eenvoudig worden verlengd of ingekort al naar gelang de noodzaak of het soort goederen dat moet worden over geslagen. Door mobiele kadeconstructies, die magnetisch kunnen worden verankerd, kunnen bedrijven een flexibele keus voor overslag maken. Kadeconstructies hebben bovendien meerdere functionaliteiten zodat naast de afmeerfunctie ook ruimte wordt geboden aan afgeschermde productieprocessen, parkeervoorzieningen of ondergrondse opslag van bijvoorbeeld LNG. In perioden dat productie of aanvoer van materialen op een lager pitje staat, kan door de flexibele inrichting een andere invulling worden gegeven aan de haven. Zo kunnen ook vormen van recreatie een tijdelijke plek vinden in het industrieel havengebied. Hierdoor krijgen we in havengebieden vaker te maken met een veranderde situatie. Tegelijkertijd zal er ook sprake zijn van nieuwe middelen voor afmeren waaronder magneetsystemen. Movares helpt met de keuzes en uitwerking om de flexibiliteit in de haven te kunnen invullen. Wij leveren daarvoor de expertise op waterbouwkundig en civiel gebied maar ook de conditionerende en planologische kennis. Tegelijkertijd kunnen we helpen bij het in kaart brengen van typologieën van bedrijven en terreinen om zo flexibel te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen (zonering of clustering). 64 - Havenlocaties 2017

65 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication