76

Binnenhavens moeten werk maken van digitalisering E FIP is de Europese koepelorganisatie voor binnenhavens en deze vertegenwoordigt bijna tweehonderd havens uit zestien lidstaten, plus Zwitserland en Oekraïne. Servië is aangesloten, als waarnemend lid. Van den Bosch: “Wij zijn sinds 1994 dé gesprekspartner voor EU-instellingen. Het is heel belangrijk om daar aan tafel te zitten. We zijn daarnaast ook agenda settend.” Cruciaal “Binnenhavens worden steeds belangrijker als multimodaal knooppunt in de regionale economie. Het zijn cruciale hubs op de internationale corridors en interfaces tussen land- en zeetransport. Ook voor de concurrentiepositie van zeehavens richting hun achterland zijn de binnenhavens cruciaal. Daarnaast trekken binnenhavens industrie aan en zijn ze een interface tussen vervoer over korte en lange afstand.” Economische slagader “Nederland onderscheidt zich wel ten opzichte van Europa. Dit komt vooral door de sterke geografische positie van Nederland aan de Rijn, de nabijHaven van Bazel (CH) De Europese binnenhavens hebben de wind in de rug, zegt Alexander van den Bosch van European Federation of Inland Ports (EFIP). Kansen liggen er op het gebied van de nieuwe economie: circulaire economie en biobased economy. Uitdagingen zijn er ook: de transitie naar verduurzaming, vergroening en het inzetten op slimme innovatie, digitalisering en automatisering. heid van grote zeehavens en sterke industriële clusters in het achterland. Daardoor is aandeel van de binnenvaart in de modal shift in Nederland met 47 procent ver boven het gemiddelde van zeven procent in Europa. In Nederland is de sector dus sterk gepositioneerd en een economische slagader met een toegevoegde waarde van 12,6 miljard euro. Je ziet steeds meer dat zeehavens inzetten op achterlandverbindingen en samenwerken met de binnenhavens is daarin essentieel.” Integraal naar logistiek kijken Nederland loopt voorop vanwege de dichtheid van het netwerk. “Maar ik denk dat het ook komt omdat men Nederland integraal naar logistiek kijkt en het coöperatief benadert. Dat gebeurt elders misschien ook wel, maar in Nederland is dat dominanter. Ik zie een tendens waardoor binnenhavens nog steviger gepositioneerd worden als synchromodale oplossing in de keten door verdergaande netwerkvorming, het efficienter bundelen van krachten en vracht en de uitwisseling van informatie. In Europa zie ik ook grensoverschrijdende samenwerkingen ontstaan, zoals het netwerk van Boven-Rijnhavens.” “Het delen van informatie staat hier centraal om zo de keten efficiënter en effectiever in te richten. Dat is gelijk ook een van de grootste uitdagingen voor de toekomst: de digitalisering. Dat is een absolute voorwaarde om competitief te zijn. Vergroening van de sector is een andere uitdaging, evenals automatisering.” Digitalisering “Heel veel spelers in de keten hebben een deel van de informatie. Delen van de informatie is efficiënter dan één speler met alle informatie. Door integrale samenwerking komen alle spelers een stap verder. Denk aan zaken als: waar Port Autonome de Strasbourg (FR)

77 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication