9

Kampershoek 2.0: ruimte voor logistiek aan de A2 De gemeente Weert geeft drie grootschalige logistieke kavels uit op bedrijventerrein Kampershoek 2.0. U kunt hier terecht voor kavels van respectievelijk 9, 10 en 15,5 hectare. Contact met de gemeente kunt u leggen via www.kampershoek.nl fabriek te zijn, de weg over de brug van Rijkswaterstaat. “Maar documenten waarop dat officieel is vastgelegd, ontbreken”, zegt Denis. Hij ziet de brug op termijn wel verdwijnen waardoor de monding van de haven groter kan worden. De weg zou dan om de haven heen gelegd kunnen worden. Momenteel gebruikt de zinkfabriek de haven alleen nog voor de afvoer van zwavelzuur als restproduct van de zinkproductie. De overige aan- en afvoer vindt plaats over het spoor of over de weg. GVT (opgericht in 1957) is een allround logistiek dienstverlener met een ‘multimodaal en duurzaam karakter’. In 1998 was GVT met het oprichten van de Barge Terminal Tilburg een van de voorlopers met het binnenlands vervoer van containers per binnenvaartschip. Het bedrijf heeft een omvang van 600 FTE en heeft dagelijks zo’n 300 trekkende eenheden op de weg. Daarnaast zijn er iedere dag 6 binnenvaartschepen en meerdere treinen onderweg. GVT is gespecialiseerd in fijnmazige 24-uurs distributie in de Benelux. << Havenlocaties 2017 - 9

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication