21

partners.” Pilots in Alphen aan den Rijn en Rotterdam staan in de startblokken. De Jong: “Het is bovendien een flexibel systeem. Als de omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door nieuwbouw, dan kun je het eenvoudig verplaatsen.” Flexibel en modulair bouwen Gerard Krooshoop is de expert op het gebied van sluiscomplexen, allemaal unieke objecten, met een unieke onderhoudsaanpak, legt hij uit. In de nabije toekomst moeten er in Nederland 52 sluizen beheerd door Rijkswaterstaat vervangen of gerenoveerd worden. Krooshoop: “Met de huidige aanpak gaat dat niet lukken. De vraag is dus of het efficiënter en sneller kan.” Eén van de oplossingen ligt in standaardisatie, flexibel en modulair bouwen, zegt hij. “Daarvoor is het noodzakelijk dat alle partijen elkaar vanaf het begin van het ontwerpproces begrijpen en dat iedereen zijn eigen inbreng heeft. Dat doen we door direct vanaf de eerste stap in het proces drie dimenisionaal (3D) te ontwerpen.” Nu is het ontwerpproces vaak lineair waarbij acties elkaar opvolgen. “Door 3D ontwerpen vergroot je de efficiency en effectiviteit. Als we dat voor 52 sluizen kunnen doen, is dat een enorme efficiencyslag.” Als voorbeeld van een gestandaardiseerde oplossing noemt Krooshoop een drijvend remmingwerk. “Nu zie je overal unieke systemen. Wij hebben dat uniform en modulair gemaakt. Onderdelen die vaak schade hebben zijn eenvoudig te vervangen. Dit systeem is voor alle sluisonderdelen toe te passen.” Digitaliseren “Als er vragen zijn op het gebied van veiligheid, dan wordt mijn hulp ingeroepen”, zegt André Mesie. “Door het organiseren van risicosessies in de ontwerpfase help ik opdrachtgevers om risico’s vast te stellen en waar mogelijk al te elimineren door bijvoorbeeld het ontwerp of de bouwwijze aan te passen.” Een recente ontwikkeling die de veiligheid bevordert is het inzetten van drones voor het visueel inspecteren van bruggen, gevels of kademuren. “Door te robotiseren verminder je de blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke situaties.” Gaat het nu nog om visuele inspecties met een camera aan boord van de drone (vliegend, varend of duikend), in de toekomst is het misschien wel mogelijk om bijvoorbeeld verfmonsters te nemen met een drone. “Je ziet dat veiligheidsdenken leidt tot robotiseren wat leidt tot digitaliseren en het genereren van data. Dat levert weer nieuwe mogelijkheden op: zo kan de verkregen data via GPS- en GIS-systemen real time geprojecteerd worden op een digitale kaart. Deze locatiespecifieke data kan door bijvoorbeeld een (onderhouds)monteur gebruikt worden als voorbereiding voor het werk: het treffen van de benodigde veiligheidsmaatregelen voor het realiseren van een veilige werkplek.” Woningbouw Stedenbouwkundige Nicole van der Waart is adviseur leefbaarheid en signaleert dat veel binnenstedelijke havengebieden ook interessant zijn voor een combinatie met woningbouw. Dat wil zeggen: als de veiligheid en de logistiek op orde zijn. “Vaak is het een organisch proces’, zegt ze. “Bijvoorbeeld door eerst recreatieve functies te integreren, of te zorgen voor een goede ontsluiting. Vervolgens kun je meer functies combineren. Tijdelijke oplossingen die je na verloop van tijd kunt oppakken en elders opnieuw kunt toepassen, hebben daarbij de voorkeur. Het remmingwerk van Gerard en de Megaswing van Ruud passen daar perfect in.” Van der Waart zegt dat afspraken over wat wel of niet mag niet meer langjarig door overheden en/of havenbedrijven moeten worden vastgelegd. “Er moet vanuit een ‘schaakbordgedachte’ gewerkt worden. Want als omstandigheden continu veranderen moeten de stakeholders kunnen anticiperen.” Daarbij is het van belang om een gedeelde globale ambitie te benoemen, en mogelijke scenario’s te verkennen zoals ook in de werkwijze van Buitenhuis past. Deze kunnen worden bijgesteld naarmate de behoeften of omstandigheden veranderen. Uiteindelijk wordt een binnenstedelijke haven door deze manier van denken en werken meer een onderdeel van zijn omgeving, mét behoud van zijn havenfunctie. “Flexibiliteit maakt de transitie haalbaar: naar een toegankelijke oeverzone met kwaliteit en ruimte voor woningbouw en voorzieningen in een dynamische omgeving. ” Business manager Leon van Warmerdam tot slot: “Uit al deze praktijkvoorbeelden blijkt wel dat de haven van de toekomst dichterbij is dan je misschien denkt en dat we volop in beweging zijn. We maken vandaag al slim werk van de haven van de toekomst!” << Meer informatie: ing. Leon van Warmerdam, Movares-Water leon.van.warmerdam@movares.nl T: 06-53597623 Havenlocaties 2019 - 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication