25

LINc: werken aan een naadloze, geïntegreerde logistiek van zeehaventerminal tot achterlandterminal LINc is het samenwerkingsverband van de barge en inland terminal operators die zijn aangesloten bij het Centraal Bureau voor de Rijn– en Binnenvaart (CBRB) en de Vereniging Inland Terminal Operators (VITO). De leden van LINc exploiteren containerlijndiensten via binnenvaart, en steeds vaker ook per spoor, tussen de achterlandterminals in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en België enerzijds en de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen anderzijds. D e containerbinnenvaart is van origine een zeer betrouwbare modaliteit om grote hoeveelheden containers op een duurzame en efficiënte manier tussen de zeehavens en het achterland te verplaatsen. Binnen dit vervoersmodel vervullen de achterlandterminals een strategische functie als draaischijf voor het last-mile verkeer van en naar verladers in hun directe omgeving. Door het aanbieden van aanvullende diensten ‘ontzorgt’ de containerbinnenvaart de verlader in zijn logistiek. Hoewel er op het netwerk van vaarwegen nog meer dan voldoende capaciteit aanwezig is om de aanhoudende groei van het goederenvervoer op te kunnen vangen wordt de betrouwbaarheid van de containerbinnenvaart de laatste jaren sterk bepaald door afhandelingsproblematiek in de beide zeehavens. De consolidatieslag en de vorming van nieuwe allianties bij de deepsearederijen, de inzet van steeds groter wordende schepen, toename van het transshipmentverkeer en steeds krapper wordende afspraken tussen rederijen en verladers over het tijdsframe waarin containers nog zonder extra kosten in de zeehavens kunnen staan, zijn ontwikkelingen die bijdragen aan de congestie en piekbelasting die inmiddels van structurele aard is. Verbetering van de afhandeling in de zeehavens is dan ook de belangrijkste doelstelling voor LINc. Een intensief lobbytraject van LINc, zowel politiek, ambtelijk als bij de betrokken havenbedrijven, heeft inmiddels in beide zeehavens geleid tot brede erkenning voor de afhandelingsproblematiek. Zo mogelijk nog belangrijker is de vaststelling door de hele keten dat het gaat om een gezamenlijk vraagstuk en behoefte voor structurele maatregelen om ook voor de toekomst voldoende capaciteit en daarmee de betrouwbaarheid van de containerbinnenvaart te kunnen garanderen. Een ander focuspunt waar LINc zich mee bezig houdt is de toenemende rol van digitalisering in de logistieke keten. Zo heeft LINc het afgelopen jaar een oplossing gepresenteerd om lading informatie van containers via elektronische berichtgeving gedigitaliseerd inzichtelijk te maken aan boord van het schip. Controles door handhavende instanties hoeven hierdoor niet langer gedaan te worden aan de hand van fysieke ladingdocumenten. Waar blockchain en overheidsplatformen worden genoemd als toekomstige mogelijkheden om logistieke data te delen werkt LINc ook graag mee aan oplossingen die vandaag de dag al kunnen bijdragen aan een papierloos logistiek proces in de containerbinnenvaart. Om deze doelstellingen te bereiken wordt proactief samengewerkt met alle relevante operationele stakeholders (zoals havenbedrijven, terminals, deepsea-rederijen en overheidspartijen), uiteraard in nauwe afstemming met de leden. << W: www.linc.network E: info@linc.network T: 010-7989809 Havenlocaties 2019 - 25

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication