27

Koen de Korte start afstudeeronderzoek naar binnenhavengeldstructuur De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer gezamenlijk aan de slag met uniformering binnenhavengeldstructuur. Geen mainports zonder achterland Een mainport zoals de haven van Rotterdam is de spiegel van de wereldeconomie. Echter zonder adequate achterlandverbindingen geen florerende zeehavens! Veranderingen in de Nederlandse economie zijn dan ook bij uitstek zichtbaar bij belangrijke economische knooppunten in het achterland: de Nederlandse binnenhavens. Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen, met name op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en bereikbaarheid. Een slim, duurzaam en meer geïntegreerd vervoerssysteem is noodzakelijk. Hierbij is een adequate en toekomstbestendige (binnen)havenstructuur essentieel. Binnenhavengeldstructuur Uniformering van regelgeving, zoals een havengeldverordening, biedt voordelen aan zowel havengebruikers als havenbeheerders. Dat hier vraag naar is, blijkt ook uit de in 2018 georganiseerde workshop “Duurzame haven dankzij slimme havengeldstructuur”. In samenwerking met Bart Kuipers, Senior Onderzoeker Haveneconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is deze vraag verwerkt in een afstudeeronderzoek. Mocht u zich verder willen verdiepen in de noodzaak van dit onderzoek, vindt u hier enkele links naar eerdere onderzoeken en rapportages: • Grote diversiteit binnenhavengeld vraagt om uniformering van grondslagen • Modernisering havengelden impuls voor efficiënter containervervoer over water • Connekt ontvangt resultaten verkenning van NVB • Nederlandse Vereniging van Binnenhavens overhandigt verkenning havengelden • Havens laten geld liggen • NVB onderzoekt wijze inning en grondslagen havengelden Het onderzoek Het beoogde doel van het afstudeeronderzoek is het ontwikkelen van een model dat gemeenten en binnenhavens kunnen hanteren voor een verantwoorde berekening van hun haventarieven. In dit model worden een structuur, uniforme grondslagen en optioneel de wijze van berekenen van het binnenhavengeld voorgesteld. Afbakening van het afstudeeronderzoek is dat het primair gaat om (harmonisatie van) grondslagen van het binnenhavengeld en niet de hoogte van de gehanteerde tarieven. Dit model kan worden gebaseerd op een aantal factoren zoals bijvoorbeeld: • Multimodaal vervoer en overslag • Verblijftijd van schepen in een haven • Bevordering van klimaat en emissievrij vervoer • Bevordering van de regionale economie www.havens.binnenvaart.nl/nieuws Even voorstellen Mijn naam is Koen de Korte, ik studeer Urban, Port & Transport Economics aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en zal mij in opdracht van de NVB, het CBRB en KBLNS tot en met eind augustus met dit vraagstuk bezighouden. Het werken aan zo’n actuele opdracht is een buitenkans en ik ga dan ook met veel plezier aan de slag. Vanzelfsprekend zal dit alleen resulteren in succesvol onderzoek in samenspraak met u. Daarom streef ik ernaar met zo veel mogelijk belanghebbenden in gesprek te gaan. Komende weken ga ik mij bezighouden met het schrijven van een plan van aanpak, waarna ik u daarvoor actief zal benaderen. Mocht u meer willen weten over het onderzoek, advies of inzichten hebben, kunt u mij altijd benaderen. Havenlocaties 2019 - 27

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication