30

grote vestigingsvoordelen voor een te ontwikkelen datacenter. Deze locatie is zo specifiek daarvoor, dat deze ontwikkeling dan ook de enige uitzondering op de regel is. Voor het overige moeten bedrijven havengebonden of havengerelateerd zijn. Hans de Groote: “We zijn al met diverse bedrijven in binnen- en buitenland in gesprek. Het zijn grote partijen, overwegend logistieke bedrijven, die de flinke kavels willen hebben die wij kunnen leveren. Het vestigen van deze bedrijven is een kwestie van de lange adem.” Provincie en gemeenten richten zich op kwaliteit in Flevokust Haven, nog meer dan kwantiteit, voegt Rogier Wilms eraan toe. “Kwaliteit kan zitten in arbeidsplaatsen en in duurzaamheid. Wij gaan ervan uit dat de bedrijfsactiviteiten iets moeten toevoegen aan de regionale economie.” Samenwerkingspartner en containertransportbedrijf CTU Flevokust heeft inmiddels een reserveringsovereenkomst voor 5 ha op zak. Zelfstandig havenbedrijf Met de blik op de ontwikkeling en het management van Flevokust Haven hebben de gemeente Lelystad en de provincie besloten dat er een zelfstandig en slagvaardig havenbedrijf moet komen. Wilms: “We werken nu de opdracht tot het oprichten van het havenbedrijf verder uit. Voor de provincie is het van belang dat de haven, waarvoor zij een flinke investering heeft gedaan, zo hoogwaardig mogelijk wordt ontwikkeld. Door in te zetten op clustervorming en synergie tussen bedrijven en hun activiteiten, innovatie en duurzaamheid werken we aan een hoogwaardig vestigingsklimaat. Het runnen van Flevokust Haven vraagt dus specialistische kennis en ervaring. Daarom zal de toekomstige leiding van het nieuwe havenbedrijf gepokt en gemazeld moeten zijn, en een netwerk hebben binnen de nationale havenbranche.” De toon zetten Lelystad en de provincie zien graag dat het eerste bedrijf dat de deuren opent op het havengebonden terrein in Flevokust Haven een ‘naam’ heeft. Het moet de toon zetten voor de verdere ontwikkeling van het gebied. “We hebben alle vertrouwen in de solide ontwikkeling van Flevokust Haven.” << Contact Voor vestigen op het industrieterrein: Carolien Gase, Gemeente Lelystad Tel. +31 (0)6 10 25 29 18 Alexis van Oven, Gemeente Lelystad Tel. + 31 (0)6 13 11 27 18 vestigen@flevokusthaven.nl Voor gebruik van en vestigen op de kade: Rogier Wilms, Provincie Flevoland Tel. +31 (0)6 50 84 93 58 kade@flevokusthaven.nl Voor verladen via CTU Flevokust: Etienne Morriën, CTU Flevokust Tel.: +31 (0) 30 24 09 710 verladen@flevokusthaven.nl www.flevokusthaven.nl

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication