33

Sneek Burgum De Friese havensamenwerking in het kort: • Behoud bestaande activiteiten in de havens • Samenwerking op beleid, beheer en onderhoud • Op orde brengen van statistieken bij statistische bureaus • Benutten mogelijkheden TEN-T • Stimuleren en faciliteren multimodaliteit • Zorgen voor voldoende ruimte op de bedrijventerreinen • Verder ontwikkelen van duurzaamheidsprofiel • Zorgen voor optimale vaarwegverbindingen • Gezamenlijke communicatie en het organiseren van een ondernemersbijeenkomst in 2019 Krachten verdeeld De overslag in Friesland is harder gestegen dan in de Nederlandse mainports en de concurrerende havenclusters. De regionale cohesie zal hier ongetwijfeld in sterke mate aan bijdragen - in Friesland weten bedrijven en stakeholders elkaar te vinden. “Dat klopt”, zegt Van der Wiel. “Het overleg tussen de havengebonden bedrijven en de betrokken gemeenten, in ons geval Smallingerland, is nu goed is geregeld. De lijnen zijn kort, en we hebben niet het idee dat de binnenhavens tegen elkaar worden uitgespeeld. Integendeel, de krachten worden verdeeld en gestroomlijnd. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat er in verschillende binnenhavens te veel containerbedrijven komen. Je kunt die beter concentreren in een of twee havens.” Binnen de samenwerking ontmoet je nu gelijkgestemden die elkaar beter en gemakkelijker vinden, vult directeur Sander Alberda van logistieke hoog op agenda staan. Zo kun je nog meer meetellen. Alink: “Opereer je als afzonderlijke havens, dan is de impact op ontwikkelingen veel kleiner. Voorzitter Gebben bevestigt dat Frisian Ports een serieuze gesprekspartner is voor Provincie en Rijk, maar ook voor de buitenlandse spelers. “Om hier handen en voeten aan te geven moeten we nog wat gas geven, zodat we als samenwerkingsverband onze naam verder kunnen vestigen. Een publiciteitscampagne waarvan een corporate story op film onderdeel uitmaakt, zal ons daarbij zeker helpen.” Lemmer dienstverlener Nesta Shipping in Harlingen aan. “Frisian Ports geeft ons daarmee ook een kans om elkaar te versterken. Beter gezegd is het geen kans, maar een inkoppertje…” Gezicht Met de logistieke knooppunten in Frisian Ports moeten ook economische groei, werkgelegenheid en duurzaamheid (multimodaliteit, alternatieve brandstoffen en minder files) worden gestimuleerd. Wat merken de bedrijven in de havens ervan? Sander Alberda antwoordt dat wat hem betreft het effect nog niet meteen merkbaar is, maar het gaat er zeker komen. “Frisian Ports posiStroobos Jeroen Gebben tioneert het transport over water, dus daarvan moeten we in termen van groei en werkgelegenheid straks de vruchten gaan plukken. Als ik naar de haven en bedrijven in Harlingen kijk is het beeld nu, dat we niet meer zoals vroeger met het gezicht naar de zee en de rug naar Friesland staan, maar juist andersom! Die energie die ook bij de andere havens voelbaar is, gaat zich uitbetalen in Frisian Ports.” << Onderdeel van TEN-T Alle havens van Frisian Ports hebben een goede aansluiting op het nationale hoofdvaarwegennet dat onderdeel uitmaakt van de corridor Amsterdam-Noord-Nederland en de internationale North Sea-Baltic-corridor. Ze staan op de Europese TEN-T-kaart, die het trans-Europese vervoersnetwerk markeert dat met Europees geld voor verbetering in aanmerking komt.

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication