49

kansen voor onderlinge samenwerking tussen gevestigde bedrijven is groter. Door de omvang van de samenwerking ben je als haven ook een serieuzere partij. Een serieuzere partij voor het voeren van een lobby bijvoorbeeld. De samenwerking in Port of Zwolle heeft een relevante bijdrage kunnen leveren aan de lobby voor de verbreding van de sluis Kornwerderzand, net als het samenwerkingsverband Frisian Ports overigens. Maar er is natuurlijk ook de toegevoegde waarde die draait om de kosten. Want als je bepaalde werkzaamheden kunt delen nemen de kosten gemiddeld af. En dat is natuurlijk een prachtig neveneffect van een havensamenwerking. Ook de “West-Brabant Corridor” is een voorbeeld van samenwerking tussen terminals. In dit initiatief werken Barge Terminal Tilburg, Combined Cargo Terminals, Moerdijk Containers Terminals en Danser group samen op de route Tilburg, Moerdijk, Rotterdam. Het doel is om al eerder lading te bundelen voor de Rotterdamse haven. Hierdoor kan er met minder schepen naar Rotterdam worden gevaren, wat filevorming bij de afhandeling van binnenvaartschepen bij de deepseaterminals in de Rotterdamse haven vermindert. Toegevoegde waarde Dat een samenwerking economische toegevoegde waarde heeft is bijna vanzelfsprekend. Dit wordt ook gezien door de overheid. Vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) werkt de rijksoverheid samen met decentrale overheden aan ruimtelijke projecten en programma’s voor regio’s. Vanuit MIRT-onderzoeken en MIRT-verkenningen wordt gekeken hoe logistieke corridors geoptimaliseerd kunnen worden om daarbij economische meekoppelkansen te verzilveren. (MIRT richt zich op financiële investeringen in deze programma’s en projecten.) De toegevoegde waarde van een samenwerking is ook op andere fronten te vinden. Dat kan inderdaad op het gebied van inkomsten zijn, maar het effect daarbuiten is veel groter. Want door een havensamenwerking is het aantal gevestigde bedrijven in het havengebied groter en daarmee het bereik van potentiele klanten. Maar ook de Kortom, een havensamenwerking, vanuit de juiste redenatie en motieven is een goed idee. Let er wel op dat je duidelijkheid hebt over de positionering van de haven. En de locatie, van zowel jouw eigen haven als die van jouw samenwerkingspartner, is van essentieel belang. Tot slot Port Solutions Rotterdam (PSR) is een expert op het gebied van havens en logistiek en kan adviseren over en ondersteunen bij de inrichting en uitvoering van een havensamenwerkingsverband. << Meer informatie: Marieke Vavier, vavier@portsolutionsrotterdam.nl en via 06-16147598. Havenlocaties 2019 - 49

50 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication