58

Bedrijventerrein Spaanse Polder Binckhorst Plaspoelpolder Wilhelminahaven Gemeente Bruto oppervlakte (hectare) Rotterdam Den Haag Rijswijk Schiedam Donkersloot-Noord Ridderkerk Stormpolder Schieoevers Zuid Deltagebied Vijfsluizen DSM-terrein Delft Vlaardingen Schiedam Delft Krimpen a/d IJssel 115 98 96 88 87 85 46 40 36 35 Watergebonden 1% 5% 0% 61% 2% 26% 2% 34% 31% 50% Waterverbonden 0% 4% 0% 4% 22% 1% 0% 0% 3% 0% Kansrijkheid stedelijke distributie Stadsdistributie centra (10-20 ha) Stadsdistributie centra (10-20 ha) Nee Nee Nee Nee Kansrijkheid circulaire economie Bouwhub (2-4 ha) Bouwhub (2-4 ha) Nee Circulaire ontwerp en bouw (onderhoud) in maritieme maakindustrie Nee Circulaire toepassingen in maritieme maakindustrie Distributiehub (2-4 ha) Circulaire toepassingen rond afvallogistiek. Nee Mogelijk uitbouw recycling Nee Nee Circulair ontwerp en bouw (onderhoud) maritieme maakindustrie Potentiële mogelijkheden circulaire toepassingen chemie Tabel 2: Tien naar oppervlakte gemeten grootste waterge-/-verbonden bedrijventerreinen in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag met hun karakteristieken en belangrijkste kansen tot 2030 voor circulaire en stedelijke distributieactiviteiten met gebruik binnenvaart (inclusief ruimtebeslag). Haag is ook de Fruitweg een goed alternatief. Ten tweede Schieoevers Zuid in Delft. Dit gebied kan fungeren als een beperkte cargohub voor stedelijke distributie en een locatie voor circulaire activiteiten. Ten derde Spaanse Polder in Rotterdam. Dit bedrijventerrein is kansrijk als cargo- en bouwhub voor Rotterdam. Dit betekent dat de vaarweg de Schie een circulair-logistieke ader is die Spaanse Polder en Binckhorst verbindt in de MRDH. Naast nieuwe bedrijven zijn er ook bestaande watergebonden ondernemers met potentie voor circulaire processen. Het gaat daarbij vooral om de maritieme sector en om levensduurverlenging van schepen en om mogelijke combinaties met circulaire activiteiten, waarbij recycling en bouwlogistiek er uit springen. Krommenhoek Metals: metaalrecycling en sloop: potentie voor binnenvaart? Insteekhavens Spaanse Polder. Slechts enkele kades beschikbaar maar wel potentie voor versterken watergebonden karakter. Welke voorwaarden zijn er van belang? Het is noodzakelijk dat gemeenten actief gaan sturen op afvalscheiding en het faciliteren van innovatieve distributieconcepten. Het gaat daarbij om de ontwikkeling en toepassing van vernieuwende logistiek. De aanzienlijke verzorgingsgebieden vereisen namelijk nieuwe logistieke concepten door logistieke dienstverleners en verladers gericht op de ‘last mile-belevering’. 1) E. Becker en B. Kuipers (2018) De potentie van watergebonden bedrijventerreinen in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Rotterdam: Erasmus UPT. Te downloaden op: https://mrdh.nl/ 2) Metabolic, Circle Economy, Blue City, Spring Associates (2018) Circulair Rotterdam. Kansen voor nieuwe banen in een afvalvrije economie, Amsterdam: Metabolic 3) ‘Rotterdam wil afval in tien jaar tijd halveren’. Persbericht Gemeente Rotterdam, 1 maart 2019. 58 - Havenlocaties 2019

59 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication