11

Binnenhavens: wethouder, wat nu te doen?! Beste Wethouders, U bent al dan niet nieuw in functie en wellicht onbekend met uw portefeuille ‘binnenhaven’. Het eerste wat U kunt doen, is data opvragen of laten opstellen van de bewegingen in en rond uw binnenhaven. Waar ligt het accent: economische motor van de regio of een puur recreatieve functie!? Met het laten opstellen van data weet U op korte termijn wat er omgaat in uw haven en waar de kansen liggen. Voor elke haven is dat een apart verhaal. Heeft U een kleine binnenhaven, dan is samenwerking met uw collega’s in de regio mogelijk en noodzakelijk. Data m.b.t uw regio kosten dan minder en geven evenveel inzicht. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) kan voor uw gemeente coördineren en afstemmen in de regio én op landelijke schaal. Duurzame Haven Ten tweede kunt U een belangrijk stap zetten naar een ‘duurzame haven’. Dat is een containerbegrip, maar verduurzaming is nu echt noodzakelijk. De NVB heeft samen met Movares en DGMR een “Handreiking Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid” ontwikkeld. Met deze Handreiking worden binnenhavenorganisaties geholpen bij de ontwikkeling van een duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid. Een duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid is hierdoor voor alle binnenhavens een stap dichterbij. Walstroom Het ontwikkelen en uitrollen van walstroomsystemen maakt emissiereductie van aan de kade gelegen schepen mogelijk en draagt bij aan de beperking van de uitstoot van CO2, stikstofoxide en fijnstof. Daarmee geven havens invulling aan de doelstellingen van en ambities in het Klimaatakkoord, het Schone Lucht Akkoord en de Europese Green Deal. De maatschappelijke urgentie is er. Denk aan het klimaatbeleid van de nieuwe regering en het EU beleid, genaamd ‘fit for 55’ (FF-55). Concreet kunt U op basis van uw omgevingsanalyse inzetten op walstroom. Het goede nieuws is dat de NVB met andere organisaties subsidie kan organiseren. Ook dit kunt U afstemmen in uw regio natuurlijk. Financieel Het Kabinet heeft 150 mln. euro aan Klimaatgelden en tweemaal 32 mln. euro aan Stikstofgelden hiervoor uitgetrokken. Het ministerie van IenW wil vanuit de Klimaatgelden voor 140 mln. afspraken met BOZ maken voor de ontwikkeling van walstroom in Eric Janse de Jonge de zeehavens. En IenW wil de Stikstofgelden van 2 keer 32 mln. inzetten voor stikstofreductie via walstroom voor alle havens (zee- en binnenhavens) en alle scheeptypen. Voor binnenhavens hanteert het FF55-pakket minder vergaande ambities: per binnenhaven dient voor 2030 1 en voor 2035 2 walstroom-installaties aanwezig te zijn. Omgevingswet Ten derde kunt U na deze acties uw binnenhaven op de kaart zetten door uw binnenhaven binnen de aanstaande Omgevingswet voluit te positioneren. Dit is een zaak van een langere adem: U dient uw haven op orde te brengen voor deze wet rond 2023-24 in werking treedt. Concreet biedt de NVB U een nieuwe standaard havenverordering aan die de toets van de Omgevingswet kan doorstaan. We verwachten deze richtlijn/verordening in de loop van 2023 aan te bieden. Kortom, U kunt met deze zaken gelijk aan het werk en de NVB helpt U daarbij. Mocht uw gemeente nog geen lid van ons zijn, word lid! (https://havens.binnenvaart.nl). Havenlocaties 2022 - 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication