15

Carin Tullemans Hubert Neelen ‘Het ontwikkelen van een Clean Energy Hub past perfect in de filosofie van de circulaire economie’ de benodigde procedures en het aanvragen van vergunningen duurt als snel twee tot drie jaar. Door het nu allemaal voor te bereiden, zorgen we dat Tullemans in de toekomst snel kan inspelen op marktontwikkelingen en dat je als ondernemer dus ook echt kunt ondernemen. Omdat nog niet duidelijk is welke energiebron(nen) de boventoon gaat of gaan voeren, wordt er in de ruimtelijke procedure voorgesorteerd op verschillende opties.” Beste locatie Ook de gemeente Maasgouw is nauw betrokken bij het project, vanwege de grote impact op het hele havengebied. Wethouder Johan Lalieu is bijzonder tevreden met de toekenning van de subsidie: “Maasgouw neemt steeds meer maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Samen met ondernemers, de Provincie en Rijkswaterstaat zoeken we naar mogelijkheden om de haven van Maasbracht te verduurzamen. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat het havengebied zijn belangrijke economische functie voor Midden-Limburg blijft behouden. Met deze ontwikkeling zetten we bovendien belangrijke stappen naar het realiseren van een circulaire economie.” Beleidsmedewerker Maarten Mertens: “Uit onderzoek blijkt dat Nederland zeven Clean Energy Hubs nodig heeft. Maasbracht blijkt de beste locatie in Limburg voor een hub, vanwege de ligging aan het Julianakanaal en de reeds aanwezige infrastructuur en faciliteiten.” Bijzonder aan de CEH in Maasbracht is dat (vracht)auto’s er straks ook schone energie kunnen tanken en verder landinwaarts kunnen distribueren. Mertens: “Deze ontwikkeling biedt tal van meekoppelkansen zoals bijvoorbeeld het realiseren van walstroomfaciliteiten.” Scheepswerf moderniseren De ontwikkeling van een CEH vormt de aanjager voor het toekomst bestendig maken en het versterken van de riviergebonden bedrijvigheid in de haven van Maasbracht. De bestaande scheepswerf voldoet bijvoorbeeld niet meer aan de hedendaagse eisen. In deze scheepwerf vinden nu hoofdzakelijk (grote) onderhoudswerkzaamheden plaats, worden schepen gesloopt en gerecycled. Tullemans nam de werf over, als onderdeel van de plannen om de hele haven te upgraden. De bedoeling is om de oude werf om te vormen tot een hedendaags complex waar binnenvaartschepen tot 135 meter terecht kunnen. Naast de bestaande bedrijfsactiviteiten wordt er vol ingezet op het ombouwen van schepen om ze geschikt te maken voor duurzame brandstof. In het nieuwe complex komen onder andere nieuwe kades, een droogdok, een moderne scheepshelling én de benodigde bedrijfshallen. Johan Lalieu Maarten Mertens Stan Rademakers Boost De transformatie van de scheepswerf is een proces dat wellicht vijf tot tien jaar gaat duren, maar er is al laaghangend fruit om te plukken, zegt Carin Tullemans: “We willen dit jaar nog een nieuwe torenkraan en kantoor- en kantinefaciliteiten. De werfactiviteiten gaan ondertussen gewoon door.” Rademakers: “Door de faciliteiten te moderniseren, hoeven schippers niet uit te wijken naar andere havens. Het is een kans voor de regio.” Mertens: “Precies, er zijn meerdere bedrijven actief in scheepsonderhoud en -reparatie en dit project geeft hen ook een boost.” Stakeholders betrekken Rademakers: “In de komende periode staat het betrekken van stakeholders en het uitvoeren van (gezamenlijke)verkenningen centraal. We halen op wat er leeft en speelt. Een gedegen participatieproces kan het plan verrijken en geeft ons de mogelijkheid in te spelen op aandachtspunten vanuit de omgeving.” Neelen vult aan: “En ook de gemeenteraad heeft een belangrijke stem.” De provincie Limburg, de gemeente Maasgouw, het samenwerkingsverband Blueports en partijen als RVO en Rijkswaterstaat ondersteunen de plannen. Rademakers: “We hebben in dit proces nauw contact met Rijkswaterstaat. De haven ligt in het rivierbed van de Maas en bij hoog water lopen de kades onder. Daar moeten we rekening mee houden. Net als met de stroming van de rivier; die mogen we niet beïnvloeden.” Rademakers: “Het was een proces op zichzelf om te komen tot een goedgekeurde subsidieaanvraag. We staan nu echter aan de start van de cruciale fase. Zowel gemeente Maasgouw als Tullemans beseffen zich dat het een uitdagend traject gaat worden. Maar wel een traject waar betrokkenen met veel energie instappen. Bovendien is het perspectief aantrekkelijk.” Tullemans: “Het ontwikkelen van een Clean Energy Hub past perfect in de filosofie van de circulaire economie waarin je het verlies van grondstoffen wilt voorkomen, of in ieder geval beperken. Met de investering die hier plaatsvindt kunnen bedrijven hier weer dertig jaar ondernemen.” << www.tullemansbv.nl www.gemeentemaasgouw.nl www.kragten.nl Medegefinancierd door de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen Havenlocaties 2022 - 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication