27

provincie een significant aandeel moeten leveren. Nog een reden dus om nog harder in te zetten op de modal shift.” MCA Brabant werkt naast het promoten van de modal shift aan een roadmap als handleiding voor het verduurzamen van inland terminals. De input hiervoor komt ‘bottom-up’, legt Van Engelen uit. “Het uitgangspunt voor de roadmap is dat wat er al gebeurt op de terminals. Er zijn hier sterke bedrijven met een goede visie op duurzaamheid. Dat nemen we graag als uitgangspunt. Vorig jaar brachten we alle initiatieven in kaart: een waterstofstation, clean energy stations, walstroom, een elektrische kraan, zonnepanelen en windturbines; het hele scala is aanwezig. Nu proberen we vast te stellen wat de bijdrage daarvan is aan de CO2-reductie.” Digital Data Square Zuid-Nederland “Digitalisering is het derde thema. Door informatiestromen te digitaliseren maken we informatie beschikbaar voor alle partijen in de keten. Daarmee haal je wellicht verladers over om te kiezen voor spoor of water. Het is ook een hulpmiddel om ladingstromen te bundelen en vervoersbewegingen te minimaliseren. Tegelijkertijd is die digitale transformatie ook een zoektocht. Waar sluit je aan? We zijn als partner ingestapt op het project Digital Data Square Zuid-Nederland.” Dit REACT-EU project richt zich op het inzetten van nieuwe technologie als virtual reality, robotica, digital twins en smart contracts/blockchain in een proeftuinomgeving. “Onze deelname heeft als doel om meerdere producten of diensten te ontwikkelen die de mogelijkheden van vervoer over water of spoor beter inzichtelijk maken.” “Van verschillende Brabantse gemeenten ontvingen we verzoeken om hulp bij het beheren en vermarkten van hun binnenhaven. Iedere gemeente doet dat nu op zijn eigen manier. Kun je de kennis en energie in de provincie ook bundelen? Er lopen in Brabant nu bijvoorbeeld drie projecten met kademuren. Waarom zou je dat niet combineren? Dat kan ook met kennis delen op de thema’s duurzaamheid en veiligheid. We zetten wat voorzichtige stappen Scheepsaanvoer vs wegtransport Limburg Zuid Limburg: 270.000 ton bieten 15.000 ritten 2,8 mln kilometer 27.000 TEU -> 220 TEU/dag 0,3 mln km naar laadplaats Per saldo reductie 2,5 mln km Per schip reductie 492.000 kg CO2 (2,66 kg CO2eq/liter) Limburg: 660.000 ton bieten 37.500 ritten 6,2 mln km 610 TEU/dag 1 mln km naar laadplaatsen Per saldo reductie 5,2 mln km Per schip reductie 1,1 mln kg CO2 (2,66 kg CO2eq/liter) richting Brabant Ports; meer samenwerken en kennis delen.” Tot slot is er nog het samenwerkingsverband ‘Get ahead in Europe’. Het werd in het leven geroepen door de gemeenten Waalwijk, Tilburg en het Havenbedrijf Rotterdam om ondernemers in Brabant te helpen om zich internationaal krachtiger te profileren. “De regio is sterk verbonden met de Rotterdamse haven en heeft op het gebied van logistiek een aantal sterke troeven met zijn intermodale verbindingen naar het verdere achterland van Europa en China. Brabant is de logistieke draaischijf van Europa, door zijn centrale positie. ‘Get ahead in Europe’ heeft als doel om de gehele Europese markt binnen 24 uur te bereiken via de Gateway Rotterdam-Brabant. Om het concept breder te positioneren is besloten om het onder te brengen bij MCA Brabant. Wij zullen dat de komende tijd samen met Brabantse ondernemers verder invullen.” << mcabrabant.nl MCA BRABANT Havenlocaties 2022 - 27

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication