31

ook een beeld zijn hoe we het gaan organiseren en bekostigen.” Ook De Koning benadrukt de noodzaak van samenwerken: “Er ligt een enorme klimaatopgave, met stikstof en CO2, daarbij is vervoer over water belangrijk. Als je naar Friesland kijkt, zie je dat dit een vergeten tak van sport is. De pareltjes die er zijn aan bedrijven, die krijgen het straks lastig als overheden de beroepsvaart niet als prioriteit zien.” De exploitatie van de havens kan volgens De Koning beter en slimmer. “De enorme hoeveelheid vrachtwagens die nu nog door Friesland dendert zou vervangen kunnen worden, door gebruik te maken van dat prachtige waternetwerk.” En samenwerking is ook nodig vanuit economische motieven. Harlingen kan een centrale rol in spelen bij de ontwikkeling, letterlijk en figuurlijk. Het is de draaischijf van de regionale havens, met goede verbindingen met het achterland en richting het voorland Amsterdam en Rotterdam, maar ook richting short-sea-verbindingen Scandinavië, de Baltische staten en Engeland. Sterk in zelf doen Samenwerken is niet vanzelfsprekend, De Koning vindt dat jammer: “Friezen zijn heel goed in staat om hun eigen boontjes te doppen. Ze zijn gefocust op het zelf doen. En dat redden ze vaak ook. Maar nu zijn er een aantal opgaves die je niet in je eentje kunt oplossen. En dan is het een belemmering dat het niet in je genen zit om intensief samen te werken.” Het besluit van de provincie om een aantal waterwegen af te waarderen is een andere bedreiging. Bedrijven beginnen zich zorgen te maken, want zo kan de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komen, of het belemmert de groeimogelijkheden. Het nieuwe netwerk van de natte economie kan de noodzaak van goede vaarverbindingen zichtbaar maken voor de verantwoordelijke bestuurders, zo denkt De Koning. Ze meent dat de provincie inmiddels beseft dat kansen en mogelijkheden gemist worden. “Die ziet nu dat er op het water oplossingen liggen voor problemen waar ze op andere dossiers tegenaan lopen.” Groei Het achterland kan een voorbeeld nemen aan Port of Harlingen, want de haven heeft een prima jaar achter de rug, na het dipje in 2020 vanwege de corona-pandemie. De overslag nam met 5% toe en ook kwamen er aanzienlijk meer schepen. De overslag voor de zeevaart steeg met 23% tot bijna 2 miljoen ton. De overslag van de binnenvaart en de containeroverslag nam iets af. Pot is tevreden: “Al met al hebben we een goed jaar achter de rug.” De ruimte om te groeien is echter beperkt. De haven Paul Pot Leontine de Koning mag niet buitendijks uitbreiden in de Waddenzee. Directeur Pot denkt toch dat ladingstromen de komende jaren nog flink kunnen groeien. “Als je het slimmer organiseert en de ruimte in de haven beter benut, dan is er binnen de haven nog veel mogelijk.” Pot wil daarvoor bestaande locaties herontwikkelen om de juiste bedrijven op de juiste plek te krijgen. << Voor inlichtingen: Port of Harlingen Postbus 225, 8860 AE Harlingen Tel. 0517 – 723 333 www.portofharlingen.nl Havenlocaties 2022 - 31

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication