40

Bouwgrondvinden biedt Bluswater voor een kavelmarkt die ‘in de fik’ staat “Waar de markt voor bedrijfskavels al verhit is, staat de markt voor kavels op strategische havenlocaties ‘in de fik’. Niet zo gek, als je ziet hoe weinig inland terminals Nederland telt. Het is natuurlijk een kwestie van vraag en aanbod en kavels nabij inland terminals zijn nou eenmaal schaars. Als je daar nog bij optelt dat in 2030 minimaal dertig procent van het wegvervoer moet verschuiven naar andere modaliteiten, dan snap je dat dergelijke locaties alleen nog maar belangrijker en waardevoller zullen worden. G elukkig is Bouwgrondvinden er om voor wat bluswater te zorgen in deze oververhitte kavelmarkt. Hoe? Door vraag en aanbod van commerciële bouwgrond bij elkaar te brengen. Hiervoor biedt Bouwgrondvinden een online platform waarop beschikbare commerciële bouwgrond in één overzicht wordt weergegeven. De database is ontwikkeld met behulp van input van talloze grondeigenaren en wordt dagelijks aangevuld met nieuwe bouwgrond. Ondernemers die nog sneller bouwgrond willen vinden, maken gebruik van EXPLOT – onze zoekservice. Op basis van de zoekcriteria zoals het aantal vierkante meters, de infrastructuur, technische specificaties en het zoekgebied, voeren wij een locatieonderzoek uit en dragen we de best passende kavels aan. En we gaan nog verder dan dat. Het proces richting de realisatie van huisvesting waarin een ondernemer onbeperkt en duurzaam kan groeien verloopt niet lineair. Alle betrokken partijen zoals grondaanbieders en gemeenten hebben hierin hun eigen rol. Door aan de voorkant krachten te bundelen en elkaar te versterken neemt “Door aan de voorkant krachten te bundelen en elkaar te versterken neemt de kans op succes toe.” Alle inlandterminals van Nederland de kans op succes toe. Wij nemen graag de rol van verbinder aan om dit proces te versoepelen en om zodoende aan kavels optimaal invulling te geven – voor ondernemers maar ook voor de omgeving. Met ruim vijftig jaar ervaring in de markt, de juiste partners om ons heen en connecties bij relevante stakeholders helpen wij bij de vorming van een integraal plan. Tegelijkertijd nemen wij de gemeente hiermee werk uit handen. Zijn zij op de hoogte van de visie, ambitie en toekomstplannen van ondernemers en grondaanbieders in de gemeente? Soms niet, vanwege een gebrek aan tijd en capaciteit om de dialoog aan te gaan. Bouwgrondvinden daarentegen is dagelijks in ’het veld’ te vinden en weet dus precies wat er speelt. Zeer waardevolle informatie voor de gemeente die met ons de ambitie deelt om aan de ruimtelijke kwaliteit een impuls te geven.” Mark de Graaf Business Unit Manager Bouwgrondvinden +316 41765837 mark@bouwgrondvinden.nl 40 - Havenlocaties 2022

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication