46

Provincie Utrecht gaat ‘Varen waar het kan, rijden als het moet’ Decennialang was het goederenvervoer over water in de provincie Utrecht een ondergeschoven kindje. De focus lag met name op wegtransport. Daar gaat de komende jaren verandering in komen. Op 13 april 2022 ondertekenen publieke en private partijen een intentieovereenkomst. Daarin spreken ze af zich in te spannen om schoon, duurzaam en efficiënt goederenvervoer over water te stimuleren, door beter gebruik te maken van bestaande vaarwegen met duurzame vaar- en voertuigen. Onder het motto ‘Varen waar het kan, rijden als het moet’ zal er de komende jaren intensief worden samengewerkt om een duurzaam systeem te bouwen waar aan- en afvoer van goederen zoveel mogelijk over het water plaatsvindt. D e provincie Utrecht staat de komende 20 jaar voor een enorme opgave op het gebied van woningbouw. Er moeten maar liefst 145.000 woningen gerealiseerd worden, waarvan 60.000 in de stad Utrecht. Waar voorheen nieuwe woonwijken in weilanden rondom de stad verrezen, vindt uitbreiding nu plaats binnen de grenzen van de bestaande steden. Deels door voormalige bedrijfspanden te verbouwen naar woningen, deels door nieuwbouw. Dit alles brengt een grote stroom aan goederenbewegingen met zich mee: bouwmaterialen moeten just in time aangevoerd worden en sloopafval afgevoerd, binnen een klein oppervlak, in een drukke stad. En dat alles in een tijd waarin het wegennet rondom de stad Utrecht behoorlijk op de schop gaat. “Het is een bijzonder ingewikkelde puzzel om dat, samen met alle betrokken partijen, zo efficiënt en zo duurzaam mogelijk te doen”, aldus gedeputeerde Arne Schaddelee. “Alle mogelijke middelen die we tot onze beschikking hebben, moeten we daarvoor inzetten. Voor bouwlocaties die aan of vlakbij het water liggen, moeten we veel meer gebruik gaan maken van de bestaande waterwegen.” Afvoer sloopafval via de gracht Door de grachtenstructuur van de stad Utrecht, met kwetsbare kademuren en werfkelders, mogen voertuigen in de binnenstad slechts rijden met een maximale as-last van 2 ton. Dit is te vergelijken met een aanhangwagentje bouw- of sloopmateriaal achter een personenauto. Voor grote bouw- of renovatieprojecten betekent deze beperking dus extra veel vervoersbewegingen. Het water biedt daar een uitstekend alternatief, zoals bleek uit een eerste succesvolle pilot, die plaatsvond in september 2021. Bij een groot 46 - Havenlocaties 2022

47 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication