55

Maar met name de natte kant van Flevokust wordt steeds interessanter. De sluizen bij Kornwerderzand in de Afsluitdijk worden vergroot en de vaarwegen verdiept. Zo kunnen grotere schepen op de short-sea-verbindingen Lelystad aandoen. En dat is interessant voor de agrarische sector. En via de binnenwateren heeft Lelystad een groot achterland. De Eemshaven De vooruitziende blik van Necron bevestigt zich ook bij de Eemshaven. Daar is inmiddels een lijndienst naar Kristiansand in Noorwegen met drie afvaarten per week, die erg populair bij diverse expediteurs geworden is. Necron bouwt er een bedrijfsverzamelgebouw met ca. 60.000 m² BVO. De grond is inmiddels is overgenomen van Groningen Seaports en ook hier start de bouw in Q3 en is de oplevering in de zomer 2023 gepland. Eemshaven vervult een cruciale rol bij de bouw en het onderhoud van windmolenparken op zee. Necron speelt daaropin, door een complex te ontwikkelen waar bedrijven hun goederen kunnen op- en overslaan. Daarbij kun je denken aan reparatiebedrijven die onderdelen op voorraad hebben. Er is ook ruimte voor transporteurs die gebruik maken van de nieuwe ferry. Opslag, overslag of groepage, het is allemaal mogelijk. De Eemshaven kent nog geen gebouw met deze functie. Het zal de Eemshaven gaan versterken en zorgen voor extra werkgelegenheid. Ook dit project wordt door een team van ervaren mensen gerealiseerd zoals RAU-architecten, die gespecialiseerd zijn in circulair en re-montabel bouwen. Schaarste Coen van Dijk van CBRE begeleidt Necron bij het vinden van geschikte huurders voor de twee projecten. Ook adviseert CBRE bij het ontwerp van het gebouw, zodat het optimaal aansluit bij de wensen van de toekomstige gebruikers. Volgens Van Dijk zijn beide locaties groeidiamantjes, in de toekomst gaan ze een belangrijke rol spelen in Nederland. Van Dijk: “Bij beide terreinen is de ontwikkeling van XXL-gebouwen nog mogelijk. Necron heeft die kansen te pakken.” Bio-based Necron bouwt graag duurzaam. Dat is geen loze kreet, maar een diepgewortelde overtuiging. Het liefst zou Necron beide projecten volledig in hout uitvoeren. Zo ben je meer dan CO2-neutraal, je slaat in feite CO2 op. Maar de wereldmarkt voor hout heeft roet in het eten gegooid voor de projectontwikkelaar. In plaats daarvan worden de panden nu zover mogelijk bio-based en circulair gerealiseerd. Dat wil zeggen dat nagenoeg alle grondstoffen van gerecycled materiaal gemaakt zijn. Necron sloot zich als één van de eersten aan bij Madaster, een soort gebouwenpaspoort waarin Coen van Dijk, CBRE alle materialen die gebruikt worden in een pand worden geregistreerd. Als je aan het eind van de levensduur het gebouw circulair gaat demonteren, oftewel remonteren, dan kan je het daarna opnieuw volledig hergebruiken. Daardoor blijft de restwaarde van een gebouw hoger: alle materialen hebben een economische waarde. << www.necron.com www.cbre.com Havenlocaties 2022 - 55

56 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication