57

bunker infrastructuur. Dure investeringen in een geheel nieuwe infrastructuur zijn dus niet nodig. Eerste bio-LNG installatie Vanwege de mogelijkheid om met bio-LNG op korte termijn de CO2 uitstoot te verminderen is de verwachting dat de beschikbaarheid en het gebruik van bio-LNG in de komende jaren snel gaat toenemen. Sinds eind 2021 wordt er in de haven van Amsterdam bio-LNG geproduceerd door Nordsol. Bij deze productieplant, de eerste in Nederland, wordt biogas van afvalverwerker Renewi omgezet in bio-LNG. De bio-LNG wordt vervolgens door Shell gemengd met fossiele LNG en geleverd aan het wegtransport in Nederland. De gebruikte mengverhouding garandeert een afname in CO2 uitstoot van 30% ten opzichte van diesel. Naarmate er in de komende jaren meer bio-LNG beschikbaar komt zal dit percentage toenemen. Bio-LNG voor scheepvaart Onlangs werd bekend dat het gebruik van LNG als scheepsbrandstof sterk toeneemt. In 2021 werd er in Rotterdam ruim 600.000 kubieke meter fossiele LNG gebunkerd. Dat is 400.000 kuub meer dan de 200.000 van een jaar eerder. Schepen die op LNG varen, en daarmee nu al minder koolstofdioxide uitstoten dan schepen met dieselmotoren, kunnen straks zonder aanpassingen aan boord ook bio-LNG bunkeren. Op dit moment werkt Nordsol samen met afvalverwerker Attero en LNG leverancier Titan aan de eerste bio-LNG plant voor de scheepvaart. Deze installatie komt te staan op het terrein van Attero in Wilp en zal naar verwachting eind 2023 gaan produceren. Dit project in Wilp wordt deels Bio-LNG plant Wilp. gefinancierd vanuit het “Fit-for-55 pakket” van de Europese Unie. De EU ziet bio-LNG als een belangrijke brandstof waarmee de transportsector nu en in de toekomst kan worden verduurzaamd. Zij stimuleren daarom de ontwikkeling van bio-LNG productie en distributie. Bio-LNG productie Productie van bio-LNG is een complex proces. Nordsol heeft in de afgelopen 10 jaar gewerkt aan technologie die decentrale en kleinschalige productie van bio-LNG uit biogas niet alleen mogelijk maakt, maar ook schaalbaar en betaalbaar maakt. Om dit te bereiken heeft het bedrijf conventionele en bewezen technologieën geïntegreerd in een minder complex processchema. Hoewel de technologie voor grootschalige LNG-productie al tientallen jaren bestaat, kan deze niet worden gebruikt voor kleinschalige, decentrale productie van bio-LNG. Nordsol heeft daarom het productieproces opnieuw uitgevonden door zorgvuldig gebruik te maken van de belangrijkste verschillen tussen aardgas en biogas, zoals compositie, productiecapaciteit en benodigde energiehuishouding. Het resultaat is een sterk geïntegreerd systeem van biogasbehandeling en vervloeiing, dat productie van zeer zuiver bio-LNG uit biogas mogelijk en betaalbaar maakt. Bovendien vangt de installatie vrijgekomen koolstofdioxide af. Dit bioCO2 wordt ook vloeibaar gemaakt en aangeboden aan de markt waar het fossiele CO2 verdringt. Een brug tussen afvalverwerking en transportbrandstof Met het realiseren van de eerste bio-LNG installatie van Nederland heeft Nordsol veel expertise opgedaan. Denk hierbij niet alleen aan de ontwikkeling en operationele werking van een bio-LNG installatie, maar ook aan kennis over bio-LNG beprijzing, de CO2-markt, certificering, veiligheid, vergunningstrajecten, financiering en REDII (de Europese Renewable Energy Directive). Om de nieuwe bio-LNG-markt te helpen ontwikkelen en zo van bio-LNG een betaalbare en beschikbare brandstof te maken, deelt het bedrijf deze expertise in projecten met biogasproducenten en brandstofleveranciers. Zo overbrugt Nordsol de kloof tussen de werelden van afvalverwerking en transportbrandstoffen. << Voor meer informatie: www.nordsol.com Havenlocaties 2022 - 57

58 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication