62

Walstroom: collectieve aanpak in netwerkverband Een flink aantal toekomstgerichte havens werken samen aan het realiseren van een groot netwerk van walstroomfaciliteiten. Samen trekken zij op onder de noemer ‘walstroomcollectief’. Gezamenlijk bundelen zij hun krachten om duurzame logistiek over water te bevorderen. Marieke Vavier S inds 2022 is het ook mogelijk voor marktpartijen om elkaar (havens, bedrijven, organisaties) structureel te ontmoeten en kennis te delen èn kennis te ontwikkelen via het Onshore Power Supply Network (OPS Network). De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) heeft recent besloten zich steviger te positioneren op het dossier walstroom en is als strategisch partner betrokken bij het walstroomcollectief en onderdeel van het OPS Network. “Havens kunnen schone scheepvaart stimuleren en faciliteren. Een belangrijk element van de duurzame binnenhaven is het aanbieden van walstroomvoorzieningen aan de scheepvaart. De NVB wil graag bijdragen aan de benodigde versnelling van de uitrol van walstroomvoorzieningen in havens.” aldus Lijdia Pater, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Walstroomcollectief Eerder verscheen in Havenlocaties 2021 een artikel over bundeling van krachten en de doelstellingen van het walstroomcollectief. Inmiddels is het walstroomcollectief een samenwerking van 13 havens en havengemeenten binnen Nederland en Vlaanderen. Momenteel zijn de deelnemers: Port of Zwolle, Port of Twente, Vlaamse Waterweg NV, Blue Ports Limburg en de (haven)gemeenten Nijmegen, Tilburg, Altena, Oss, Bergen op Zoom, Zwijndrecht, Papendrecht, Hoeksche Waard en Dordrecht. De doelstelling van het walstroomcollectief is om binnen afzienbare tijd de juiste walstroomvoorzieningen te realiseren, op de juiste plaats. Op dit moment wordt de vermogensbehoefte van de verschillende havens in kaart gebracht. Dit is een belangrijk inzicht voor de volgende stap: het opstellen van een marktconsultatie. Een marktconsultatie geeft inzicht in waar de markt toegevoegde waarde kan leveren. Want het eenvoudigweg vol zetten van de haven met walstroomkasten is niet de oplossing. We zullen gezamenlijk op een slimme manier moeten omgaan met de beperkte beschikbaar bronnen. Het walstroomcollectief zet zo een volgende stap in de verdere verduurzaming van havengebieden en draagt hiermee direct bij aan de ambities uit 62 - Havenlocaties 2022 het Klimaatakkoord, het Schone Lucht Akkoord en de Europese Green Deal. Onshore Power Supply Network Het walstroomcollectief is een samenwerking van havens. Om ook breder tot samenwerking en uitwisseling van relevante kennis te komen, is recent het Onshore Power Supply Network (OPS Network) opgericht. Dit is de omgeving waar de stakeholders in de walstroommarkt elkaar ontmoeten, waaronder de leden van het walstroomcollectief. Het OPS Network is bij uitstek bedoeld om de markt bij elkaar te brengen en gezamenlijk het walstroomdoel te bereiken. Aanbieders van walstroomkasten, energiebedrijven, engineers, (semi)overheid en havens tezamen zijn zo in staat kennis te delen. Tijdens de events die plaatsvinden worden de laatste trends, ontwikkelingen en innovaties gedeeld, om zo up to date te blijven rondom de snelle ontwikkelingen in de markt én leert men elkaar op een laagdrempelige manier kennen. Het is mogelijk om bij het OPS Network aan te sluiten. Verdere informatie hierover is te vinden op www.portsolutionsrotterdam.nl/opsnetwork <<

63 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication