8

De tafelvoorzitter vraagt aan Van de Port hoe Venray over de gemeentegrens heen naar de ontwikkelingen in Venlo kijkt. Van de Port: “Het is een en-enverhaal. We vullen elkaar aan. Venlo is de centrumstad waar wij vanuit Venray op aanhaken. We versterken elkaar, waarbij Venray zijn eigen lokale dynamiek heeft en zijn eigen afwegingen. Maar de samenwerking is goed, ook binnen Greenport. Door de Regiodeal en de investeringsagenda is er sowieso al veel samenwerking.” Grensoverschrijdende bulk Containervervoer voert vaak de boventoon, maar (grensoverschrijdende) bulkstromen zijn ook belangrijk voor Limburg, constateert Konings. Deutekom: “Zand en grind lijken wel vergeten grondstoffen. Voor een gemiddeld huis is vijftig tot honderd kuub zand en grind nodig. Dus voor de huizenbouwplannen van de overheid is een enorme hoeveelheid ervan nodig. Hergebruik van bouwmaterialen lost dat maar voor maximaal twintig procent op. De komende decennia zijn dus nog tientallen miljoenen tonnen per jaar nodig die uit Duitsland of uit de Zandmaas of de Grensmaas moeten komen. De haven van Gennep/ Heijen speelt hierin een belangrijke en niet te onderschatten rol, wat ook de reden is dat we willen uitbreiden. Wij vervullen op de as van de Maas en de Oost-Westverbinding een natuurlijke overslagfunctie.” Het is het samenspel van de vaarwegen Rijn, Waal en Maas met auto- en spoorwegen die ervoor zorgt dat je het hele gebied in al zijn haarvaten kunt bestrijken, zegt hij. “Dat hele grensverhaal speelt hier in Noord-Limburg eigenlijk niet meer. Die goederenstromen gaan gewoon heen en weer, ook over de grens.” Circulaire economie Het recyclen van bouwmaterialen zal overigens zorgen voor nieuwe logistieke uitdagingen, zegt Deutekom. “Als je een huis sloopt in pakweg IJmuiden en je vervoert die materialen vervolgens naar een centrale plek, dan heeft dat ook weer een CO2-footprint. De grootschaligheid van het vaarnetwerk maakt dat aspect weer gunstiger.” Deutekom ziet dat de ontwikkelingen in de circulaire economie snel gaan. “Vorig jaar bleek uit onderzoek dat walstroom nog niet rendabel was en nu zie je de eerste elektrische schepen in de vaart komen. De dynamiek is er en het gaat heel snel.” Vermeer noemt de samenwerking met kennisinstituut BISCI (Brightlands Institute for Supply Chain Innovation). “BISCI richt zich op het verduurzamen van de logistiek en is een belangrijke kennispartner voor Blueports, bijvoorbeeld in het Pioneers-project met Antwerpen.” In dit project werken meer dan veertig havens, terminalexploitanten, transporteurs, expediteurs, kennisinstellingen en technologieontwikkelaars aan oplossingen om de broeikasgasemissies in havens te verminderen en tegelijk hun concurrentiepositie te behouden. Ten Ham: “Wij partici8 - Havenlocaties 2022

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication