10

gekozen om de wet te omarmen. Externe kwaliteitsborging zorgt er ook voor dat ons product steeds verder verbetert en we efficiënter werken. Je krijgt als het ware direct feedback op je werk en de belangrijkste keuzes die je in het ontwerp en het realiseren van een project maakt. Deze pakken we direct op en nemen we ook mee bij volgende projecten. We zien daardoor ook dat collega’s van ons nazorg- en onderhoudsbedrijf ServicebouwPlus nog minder vaak naar een ‘Wkbpand’ hoeven voor nazorg.” Uiteindelijk wil Bakker het kwaliteitssysteem zo doorontwikkelen dat het naadloos in het eigen, gecertificeerde bedrijfsproces past. “Eindgebruikers maar ook beleggers vinden dat heel interessant. Met certificering van ons proces toon je de eindkwaliteit standaard al aan en dat heeft waarde voor de klant.” Marktontwikkeling Bakker kijkt terug op zijn eerste jaar bij het Cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep: houden met duurzame ontwikkelingen. Door bedrijven met een voorliefde voor circulariteit en hout in één gebouw te faciliteren, ontstaat er een inspirerende showroom en kruisbestuiving, is het idee. “Uiteindelijk bepaalt de klant, maar wij bieden onze opdrachtgevers wel de ‘next level’ opties aan. Wij laten de hout en biobased opties hier zien. Zo kan onze klant ze ook echt vergelijken en ervaren.” Kwaliteitsborging Een andere relevante ontwikkeling in de dienstverlening is het standaard werken volgens de Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen. Vooruitlopend op die wet werkt Hercuton al sinds 2016 met een externe kwaliteitsborger die alle fasen en stappen in het ontwerp- en bouwproces controleert en keurt. De ervaringen met externe kwaliteitsborging zijn dermate positief dat het voor projecten met een omvang van meer dan vijf miljoen euro inmiddels de standaard bedrijfsvoering is. “Je kunt de implementatie van de Wkb blijven uitstellen tot je voor een voldongen feit staat, maar wij hebben ervoor “Toen corona losbarstte was dat best spannend. Wat zou de impact zijn op ons werkveld? Nu zien we dat de logistieke markt juist enorm groeit, vooral in e-commerce. Dat is een duidelijke trend en in het verlengde daarvan zien we de opkomst van bijvoorbeeld cityhubs. Voor een bekende pakketvervoerder bouwen we nu bijvoorbeeld zeven nieuwe stadsdistributiecentra ofwel cityhubs. Daarnaast zien we dat door corona de kwetsbaarheid van de -internationale- logistieke productstromen zichtbaar is geworden. Bedrijven zullen delen van het proces weer zelf in handen willen hebben. Dat zal ook effect hebben op logistiek en bedrijfsvastgoed.” “Bedenken en maken; die balans is enorm belangrijk en vormt de toegevoegde waarde voor onze

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication