29

we afspreken dat hij zijn producten, na een aantal jaar gebruik, terugneemt tegen een restwaarde. De oude meubels kunnen dan weer opnieuw gebruikt worden als grondstof voor andere producten. Wij bieden de gebruikers van onze gebouwen de kans het meubilair te leasen, volgens een model waarin de restwaarde is verdisconteerd. Dit heeft een aantal voordelen. Veel logistieke bedrijven hebben liever een vaste, jaarlijkse kostenpost, dan één keer een zware investering. Je bespaart ook een flinke berg afval en CO2-uitstoot. In plaats van het meubilair na een paar jaar afgedankt in een container te dumpen, krijgt het een nieuwe Meer dan ontwikkelaar Eind april 2021 is Delta Development Group samen met ELREP van start gegaan met een dedicated fonds waarin een deel van het door hen ontwikkeld vastgoed wordt ondergebracht, inclusief Rotterdam Logistics Park. In deze nieuwe opzet blijft Delta Development Group ook in de verhuur- en beheerfase, onderdeel van het project. “Bij circulariteit draait het vaak om investeringen voor de lange termijn”, legt Rob van den Broek uit. “Die komen lang niet altijd terug binnen het korte termijn verdienmodel van een ontwikkelaar. Vaak worden dit soort investeringen dan afgeblazen, ‘omdat het te duur is’. Maar het is niet te duur. Het is gewoon investeren in een stuk toekomstbestendige kwaliteit, waarmee we onderhouds- en service kosten substantieel naar beneden kunnen brengen. Door ook na de oplevering van een gebouw betrokken te blijven als verhuurder/belegger, hebben deze duurzame investeringen voor de toekomst veel meer kans tot slagen.” Ander type werkgelegenheid in DC’s Bij Delta Development Group zien ze duidelijk een maatschappelijke trend ontstaan, die leidt tot andere supply chain modellen en een ander type werkgelegenheid in distributiecentra. Door vernieuwde retail processen en de opkomst van E-commerce worden er veel meer toegevoegdewaarde-handelingen aan producten vlakbij de end-user markt verricht. Waar voorheen in een magazijn de nadruk lag op het picken en packen, wordt dat werk nu steeds meer door robots uitgevoerd. Daar staat tegenover dat producten nu meer en meer klantspecifiek gemaakt worden. “Robotisering en automatisering spelen in deze processen een grote rol”, legt Zachariasse uit. “Het lijkt tegenstrijdig, maar toch leidt dit niet tot minder werkgelegenheid, wel tot andersoortige werkzaamheden. In het Europese DC dat wij voor Sandvik in Den Hoorn ontwikkelen, wordt zwaar Logistiekvastgoed 2021 - 29 geïnvesteerd in robotisering, terwijl er straks ook nog honderden mensen werken.” Dat de werkzaamheden binnen een DC sterk veranderen, ziet hij ook terug bij een bedrijf dat schoonmaakrobots levert en gevestigd is in het door Delta ontwikkelde Abc Square in Schiphol Tradepark. “Die producten worden helemaal op maat geprogrammeerd voor een klant, door technische engineers en IT-ers. Magazijnen gaan hierdoor steeds meer lijken op experience- centerachtige ruimtes, met een ander type medewerkers. Die ook andere eisen stellen aan hun werkomgeving.” Circulaire interieurs Al sinds 2003, toen circulair bouwen nog volledig in de kinderschoenen stond, ontwikkelt Delta Group Development gebouwen op basis van het cradle to cradle principe. Nu gaan ze nog een stap verder met verduurzamen, door ook circulair interieur aan te bieden in hun gebouwen. Coert Zachariasse spreekt vol enthousiasme over deze nieuwe ontwikkeling: “We zijn een pilot gestart met een fabrikant van kantoormeubilair, waarmee bestemming. Het is bovendien goedkoper. Deze ‘extra pay for use’ service is voor klanten echt interessant. Zij zitten vaak niet meer te wachten op een casco gebouw. Ze willen een werkplek waar ze liefst morgen aan de slag kunnen, zonder zelf eerst allerlei zaken te moeten organiseren.” ‹‹ Meer informatie: Delta Development Group Rob van den Broek, directeur Taurusavenue 60, 2132 LS Hoofddorp Postbus 1333, 2130 EK Hoofddorp 023 - 7600 500 info@deltadevelopment.eu www.rotterdamlogisticspark.com www.deltadevelopment.eu www.europeanlogisticsrep.com

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication