33

Overzicht Oostelijk en Westelijk deel CLIC Walther Ploos van Amstel is lector City Logistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij onderzoekt hoe binnensteden en woonwijken op het groeiende vrachtverkeer moeten inspelen en welke kansen er zijn voor slimme en schone stadslogistiek. gen niet laten groeien, ook niet voor stads distributie. Dat vraagt dus om een systeemverandering waarbij de impact van het goederenvervoer op de leefomgeving van de Utrechters wordt verkleind.” Voor 2030 moet in Utrecht al het logistiek verkeer voldoen aan de zeroemissie-norm. Utrecht gelooft in het samenvoegen van stromen. “We zetten in op meer bundeling van goederen.” Dat doet de stad door het gebruik van stads-, wijk- en buurt hubs. In Merwede komen straks busjes de wijk niet meer in, de pakjes worden bij de rand van de wijk afgegeven, waar bewoners ze kunnen ophalen. Ploos van Amstel meent dat Utrecht daarmee een pioniersrol vervult. “Utrecht heeft een plan voor de logistiek in de buurt, van pakjes, via food tot afval. Door dit plan ga je vanzelf nadenken over wat je aan de rand van de stad nodig hebt. En daarmee loopt Utrecht voorop.” Bigdata De lector zou graag zien dat gemeentes een stap extra zetten. Om bedrijven te stimuleren om stromen te bundelen zouden ze moeten werken aan een slim verkeersmanagement. Met behulp van bigdata moeten hubs gaan communiceren met het omliggend wegennet. Ploos: “Een soort Uber van de stadslogistiek.” Eerenberg valt hem bij: “Data is het toverwoord en enorm belangrijk voor de toekomst. Door meer data te delen en slimmer goederen te combineren, kunnen we efficiënter bevoorraden.” Ook op ander vlak heeft Utrecht de hub ontdekt, Eerenberg: “Elke stadslogistieke stroom heeft zijn eigen kenmerken en oplossingen. Met name bouwlogistiek heeft onze aandacht vanwege het aandeel van 30% in stadslogistiek verkeer, onze bouwopgave en de potentie voor meer bundelen. Dit blijkt ook uit de pilots die gedaan zijn met de bouwhub van VolkerWessel op Lage Weide.” Het resultaat van dat project is volgens de wethouder 70% minder transporten naar de bouwplaats, 70% minder uitstoot van CO2, 40% meer arbeidsproductiviteit, 90% gemiddelde beladingsgraad en 1 uur en 21 minuten tijdwinst per rit. Biertje Utrecht kent overigens al jaren een innovatief project, de ‘bierboot’. Horecagelegenheden die aan de gracht liggen worden met een elektrische schuit bevoorraad, en het afval gaat via dezelfde weg de stad weer uit. Om ook anderen over de streep te trekken om schoner en efficiënter te bevoorraden zijn er diverse mogelijkheden. “In eerste instantie stimuleren en faciliteren wij koplopers en bedrijven die duurzaam en efficiënt beleveren met bijvoorbeeld ontheffingen,” zegt de wethouder. “Hierdoor wordt het aantrekkelijker om via een hub te gaan beleveren. Ook verkeersmaatregelen die beperkingen opleggen aan verkeer maken de urgentie groter om anders te bevoorraden.” ‹‹ CLIC CLIC een slimme hub in het hart van de Metropoolregio Amsterdam, naast Schiphol en aan de A9, met directe en korte verbindingen met het centrum van Amsterdam, de haven en omliggende gemeentes. Het is een werkende proeftuin voor de stadslogistiek van de toekomst. Het sleutelwoord is ‘shared-services’. Waar de samenleving langzaam verandert van bezit in een deeleconomie, wordt dat in Badhoevedorp al in de praktijk gebracht of verder ontwikkeld. Dat zorgt ook voor lagere kosten. Voorbeelden van bestaande en mogelijke shared services zijn de ICT-infrastructuur, beveiliging, een vloot met elektrische deelvoertuigen, een cross-dock-platform en een poule met flexibele arbeidskrachten. De energie waarmee de elektrische vloot geladen en de koelhuizen gevoed moet worden, is duurzaam opgewekt. Kreeft benadrukt dat Somerset niet zelf de innovatieve oplossingen bedenkt maar de ontwikkeling vooral faciliteert. Robert Kreeft is binnen Somerset Capital Partners, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van CLIC. Somerset is ontwikkelaar van grote logistieke distributiecentra en partner van grote logistieke partijen in binnen- en buitenland. Eelco Eerenberg (D66) is wethouder in Utrecht. Hij heeft onder andere Milieu en Emissieloos Vervoer in zijn porte feuille. Utrecht hoort bij de snelst groeiende gemeentes van het land, en kampt met een chronisch ruimtegebrek. Logistiekvastgoed 2021 - 33

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication