74

Decentralisatie van supply chains en de impact op logistiek vastgoed Auteurs: Johan Beukema en Kees Verweij, Partners bij Buck Consultants International Eén van de thema’s in de internationale supply chain context die sinds de start van de Corona-pandemie veel aandacht heeft gekregen is decentralisatie van supply chains. De reden is dat bedrijven in deze dynamische wereld niet meer alleen afhankelijk willen zijn van lange aanvoerketens vanuit andere continenten. Zeker in tijden van crisis is de kans op verstoringen dan reëel, en dit hebben we het afgelopen jaar in verschillende sectoren gezien. te hoog zijn voor individuele bedrijven (kosten, beschikbaarheid leveranciers, beschikbaarheid van geschikte arbeid). We merken echter wel dat bedrijven meer interesse hebben gekregen in andere mogelijkheden voor decentralisatie. De focus ligt hierbij op decentralisatie van andere ketenactiviteiten dan productie, zoals eindassemblage of andere customization activiteiten. Samengevat zien we dan het volgende: • Allereerst zullen er in speerpuntsectoren als pharma, health en life sciences bedrijven zijn die productie gaan decentraliseren, vooral als ook de overheid dit van groot belang acht. Een voorbeeld in Nederland is de productie van mondkapjes van hoge kwaliteit door Auping, waarbij een order van het Ministerie van VWS cruciaal was. Een ander voorbeeld is de nieuwe penicilline fabriek van Sandoz in Oostenrijk (investering 150 miljoen euro, waarvan 30% van de overheid), die de hele EU kan bevoorraden. • Als tweede zullen er bedrijven zijn die mogelijkheden zien om de keten te “de-risken” door het verplaatsen van bepaalde eindassemblage of “customization” activiteiten naar locaties in Europa, dichtbij de markt. Een bekend voorbeeld is de Heerenveense fietsenfabriek Accell, dat sinds de corona crisis een groter deel van de assemblage in Europa verricht, en nu de mogelijkheden verkent om de productie deels in Portugal uit te voeren. H et tekort aan mondkapjes in het voorjaar van 2020 staat ons nog vers in het geheugen. Om dit risico te verkleinen kunnen bedrijven hun keten decentraliseren, en een deel van de productie en/ of voorraden dichter bij de Europese consument plaatsen. Hoewel dit geen nieuw onderwerp is, veel bedrijven keken hier immers al langer serieus naar als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande handelsbarrières, zien wij in het afgelopen jaar een toegenomen interesse in decentralisatie. We geven allereerst aan welke decentralisatie strategieën bedrijven kunnen hanteren, en vervolgens wat de mogelijke impact daarvan gaat zijn op logistiek en industrieel vastgoed in Europa en Nederland. 70 - Logistiekvastgoed 2021 Bedrijven hanteren verschillende decentralisatie strategieën Internationale bedrijven kunnen verschillende strategieën hanteren voor decentralisatie van hun ketens. Als eerste wordt vaak gedacht aan reshoring van productie. Reshoring is het terugbrengen van productie naar de Noordwest Europese thuismarkt die ooit naar een ander werelddeel is verplaatst, meestal vanwege de lagere arbeidskosten. Deze reshoring kan ook voor een deel van de productie gebeuren, om zo het risico te spreiden. Wij verwachten op basis van recente gesprekken met internationale bedrijven dat deze vorm van decentralisatie de komende jaren beperkt zal blijven. De reden is dat de barrières voor productie reshoring vaak simpelweg • Bedrijven die niet de productie naar Europa willen en/of kunnen verplaatsen kunnen nog steeds delen van de supply chain decentraliseren, bijvoorbeeld door distributiecentra dichter bij de belangrijkste markt te positioneren. Dit zien we nu gebeuren met Engelse bedrijven naar aanleiding van de Brexit, zo heeft de Engelse dienstverlener Clipper Logistics een warehouse 33.000 m2 gehuurd in Venray voor afhandeling van order van het Farfetch fashion platform. • Ook zien we in de praktijk een toegenomen focus op het zoeken naar leveranciers ‘dichter bij huis’. Deze trend zet vooral door in de fashion markt. De grootste fashion dienstverlener van Nederland, Bleckmann Logistics, merkt bij haar klanten een duidelijke trend naar meer kledingproductie in landen als Turkije, Tunesië,

75 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication