10

Continu innoveren voor behoud toppositie ‘Logistiek vastgoed moet steeds flexibeler kunnen zijn’ Logistiek kan vandaag de dag niet meer worden gezien als het sluitstuk van de productie. Dat concludeert Arthur van Dijk, voorzitter van voorzitter van Transport & Logistiek Nederland (TLN), tevens lid Topteam Logistiek. “Het slimmer omgaan met logistieke processen, maar ook de vernieuwingen op het gebied van veiligheid en kostenbesparingen maken logistiek tot een bepalende factor voor de economie,” zegt hij. D e logistieke sector is met een toegevoegde waarde van 53 miljard euro per jaar en bijna 650.000 arbeidsplaatsen een belangrijke economische pijler. Uit het laatste TLN Conjunctuuronderzoek blijkt dat 2016 de boeken ingaat als het beste kalenderjaar sinds het begin van deze eeuw. Transport en logistiek profiteren opnieuw van de aantrekkende markt. “De sector is een graadmeter voor toenemende bedrijvigheid,” zegt voorzitter Van Dijk. “De meeste dienstverleners in de transport en logistiek hebben vertrouwen in de aanhoudende tendens. Dat uit zich in een stijgend aantal uitbreidingen en andere investeringen en een groeiende vraag naar arbeidskrachten. Voor het vierde jaar op rij daalde ook het aantal faillissementen.” De vrachtauto van de toekomst. Transitie Internationale vervoerders hebben nog last van concurrentie uit Oost-Europa, waardoor in dit segment de prijsontwikkeling achterblijft bij de groeiende vraag. Van Dijk: “Ondanks dit afnemende aandeel, is er binnen een straal van zo’n driehonderd kilometer rond de Haven van Rotterdam inmiddels werk in overvloed. Hier manifesteert zich transitie, een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van onder meer economie, technologie en milieu. Op dit gebied moeten we ons richten. Dat komt ook het nodige arbeidspotentieel ten goede; de Nederlandse chauffeur komt ’s avonds liever thuis bij zijn gezin, dan weken aaneengesloten op pad te zijn.” De Mobiliteitsalliantie, waarbij naast TLN zestien andere bonden zijn aangesloten, voorziet binnen deze straal van driehonderd kilometer voor de komende drie tot vijf jaar een toename van circa dertig procent van de vervoersbewegingen. Van Dijk: “Hard nodig zijn dan ook nieuwe investeringen in weg, water en spoor, alternatieve brandstoffen en innovaties, waaronder bijvoorbeeld ‘platooning’. De uitdagingen op mobiliteitsgebied vragen om een integrale en structurele aanpak en een heldere kabinetsvisie op de toekomst. Nederland zal bij voortduring fors aanspraak moeten maken op haar innoverend vermogen om de ontstane dynamiek optimaal te kunnen benutten en duurzaam concurrerend te blijven. Onze internationale toppositie is niet vanzelfsprekend.” Transparantie Van Dijk wijst erop dat de logistieke sector steeds meer data-gedreven wordt. “De keten wijzigt zich,” zegt hij. “Productiebedrijven gaan niet Transport & Logistiek Nederland (TLN) TLN is een invloedrijke brancheorganisatie in het goederenwegvervoer en de logistieke diensterverlening. De organisatie biedt individuele diensten en (inter)nationale collectieve belangenbehartiging voor bijna 5.500 leden. TLN fungeert als kennisbron en zoekt naar maatwerkoplossingen, die ondernemerschap helpen verbeteren. Daarnaast werkt TLN continu aan haar externe netwerk op politiek en overheidsniveau. 10 - Logistiekvastgoed 2017

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication