108

Focus op logistiek talent voor uitbreiding Medel Bedrijvenpark Medel stijgt flink op de ranglijst van Nederlandse Logistieke Hotspots en bezet weer een positie in de Top 10. De recente uitbreiding met Medel Afronding en de plannen voor de mobilisatie van logistiek talent genereren een groeiende aantrekkingskracht. Daarnaast is een derde modaliteit in aantocht. De eerste vestiger op Medel Afronding is Plus. Deze supermarktketen start in 2018 met de bouw van een toekomstbestendig NDC. GEMEENTE NEDER-BETUWE GEMEENTE TIEL AFRONDING MEDEL UITGIFTEKAART nog uit te geven kavels Medel 1e fase nog uit te geven kavels afronding Medel datum: 24 februari 2017 formaat: A3 gewijzigd: 8/3/17 schaal: niet op schaal file: 22165/verkavelingskaart/afronding2c.cdr. W ie zich huisvest op Medel, kiest voor meer dan alleen een centraal gelegen bedrijvenpark. “Naast de gunstige ligging en geboden grootschaligheid biedt Medel Afronding opdrachtgevers veel meerwaarde,” bevestigt Monique Spijker, coördinator Uitgifte van de Projectorganisatie Medel in Tiel. “Met onze aanpak kunnen wij adequaat inspelen op de marktvraag. Al lang zien vooral logistieke dienstverleners perspectief op Medel. Wij zijn sterk in deze sector en kunnen op basis van onze expertise bovengemiddeld snel én op maat handelen. Onze verkaveling 108 - Logistiekvastgoed 2017 is bijvoorbeeld heel flexibel. Ook hebben onze opdrachtgevers het gemak van één aanspreekpunt binnen een klein team. Deze specialisten dragen tijdens het te doorlopen traject oplossingen aan voor alle vestigingsvraagstukken. Zo’n begeleiding van de eerste planvorming tot aan de oplevering van het distributiecentrum spreekt aan. Tenslotte bevordert een constructie met korte lijnen ook een vlotte besluitvorming. Waardering is er ook voor het bestaande intensieve contact tussen het Industrieschap en de gemeenten. Nieuw voordeel biedt onze focus op het voor de bedrijven zo belangrijke arbeidspotentieel.” Medel Afronding Medel Afronding is de ruim 50 hectare grote uitbreiding van Medel 1 in het centraal gelegen Tiel. Het moderne, door veel recreatiegroen en vijvers omgeven bedrijvenpark heeft een eigen aansluiting op de A15 en de Containerterminal CTU Rivierenland aan het AmsterdamRijnkanaal. De kwalitatief hoogwaardige uitstraling van het terrein is gewaarborgd via goed functionerend parkmanagement. Medel huisvest grote en kleine ondernemingen in de logistieke en productiesector, maar onder meer ook in de bouw, handel en nijverheid. Op Medel Afronding is momenteel nog 35 hectare direct uitgeefbare grond beschikbaar in grote kavels van 5 tot 20 hectare. Medel 1 biedt nog kavels van 2.000 m2 tot 1 hectare. AMSTERDAM - RIJNKANAAL container terminal

109 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication