126

7Poort: ‘n riante etalage aan de A12 De combinatie van de natuurlijke strategische ligging en de recente ministeriële ondertekening van het Tracébesluit, dat Zevenaar voorziet van het nieuwe knooppunt De Liemers, maakt 7Poort tot een bovengemiddeld gewilde logistieke locatie. Dat verwacht wethouder Gerard Hendriksen van de gemeente Zevenaar, die samen met de regio met méér plannen inspeelt op de toenemende aantrekkingskracht van dit moderne businesspark. H et ook qua waterweg en spoor gunstig gelegen BusinessPark 7Poort krijgt met de nieuwe ontsluiting op de A15 een uitstekende logistieke uitgangspositie. “Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor economische groei,” zegt wethouder Gerard Hendriksen. “Nu het Rijk en de Provincie Gelderland de A15 met twaalf kilometer doortrekken naar de A12, ontstaat een nieuwe verbinding tussen de Haven van Rotterdam en Duisberg en daarmee met de rest van het Europese achterland.” 7Poort maakt met bedrijvenpark DockNLD in Montferland en de Haven van Emmerich deel uit van logistieke hotspot De Liemers binnen het ambitieuze en goed in de Nederlandse Top 10 scorende samenwerkingsverband Logistics Valley. BusinessPark 7Poort 7Poort in Zevenaar is een toekomstbestendig businesspark in opkomst binnen de dynamische, logistieke hotspot De Liemers. 7Poort ligt aan het toekomstige knooppunt De Liemers van de A12 en A15, nabij water en spoor en op 60 tot 115 km afstand van vier (inter)nationale luchthavens. Het businesspark beschikt over een centrale bluswaterinstallatie, waarop bedrijven hun individuele sprinklers kunnen aansluiten. Professioneel parkmanagement waarborgt de hoogwaardige uitstraling van het gebied op de lange termijn. De gemeente Zevenaar heeft inmiddels 20 hectare van het in totaal 60 hectare grote businesspark uitgegeven en nog 40 hectare beschikbaar voor één of meer logistieke dienstverleners en/of verladers. 126 - Logistiekvastgoed 2017 Prioriteit Met het recente Tracébesluit krijgt de A12 tussen Duiven en knooppunt Oud-Dijk extra rijstroken, en komt er een nieuwe op- en afrit voor Zevenaar-Oost. De bestaande, twee kilometer westelijk gelegen op- en afrit verdwijnt. Hendriksen: “De Provincie wil prioriteit geven aan de nieuwe aansluiting, die van groot belang is voor de ontwikkeling van 7Poort, de bij de entree geplande Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) en de nieuwe woonwijk Groot Holthuizen. Bij de Economisch Meest Voordelige Inschrijving ofwel de EMVIaanbesteding in 2018 heeft een aannemer die bereid is te starten met ‘onze’ op- en afrit dan ook een pré.” Aandacht is er in het Tracébesluit ook voor de inpassing van de weg en de verbetering van de doorstroming van het verkeer op het onderliggende wegennet. Hendriksen: “Voor Zevenaar betekent dit een volledige herinrichting van de Arnhemseweg en de weg Hengelder, inclusief geluidwerende maatregelen.” Het totale project kost circa 840 miljoen euro. De Provincie Gelderland draagt hieraan zo’n 360 miljoen euro bij. Naar

127 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication