99

Wayland Real Estate Wayland Real Estate maakt onderdeel uit van het nationaal opererende Wayland Developments in Bergschenhoek, dat actief is sinds 2005. Wayland Real Estate ontwikkelt distributiecentra op maat op door Wayland Developments ingenomen, strategisch gesitueerde grondposities met een toekomstige meerwaarde. Deze al voor een deel ingevulde logistieke parken kenmerken zich door een zeer hoge duurzaamheidsfactor, een bijzondere uitstraling en een uitgekiende menging van functies. Masterplan LogistiekPark A12 Partnerschap Montea “Zo hebben wij voor de verdere ontwikkeling van LogistiekPark A12 recentelijk een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Montea,” vervolgt Van der Eijk. “Deze beursgenoteerde investeerder in logistiek vastgoed in de Benelux en Frankrijk is expert op het gebied van warehouse verhuur, ‘build-to-suit’ en ‘sale & rent-back’. Samen zetten wij ons in voor het waarmaken van de ambities van onze opdrachtgevers en kunnen wij vernieuwende oplossingen blijven bieden.” Het partnerschap met Montea resulteert allereerst in de ontwikkeling van een Masterplan voor LogistiekPark A12. Van der Eijk: “Dit Masterplan kunnen wij naar verwachting nog voor de zomer van 2017 in de markt zetten. Verder kunnen wij geïnteresseerden een vergund ontwerp voor een duurzaam distributiecentrum aanbieden, waarmee voorbereidende werkzaamheden vroegtijdig van start kunnen gaan. Uiteraard zijn de gebouwinstallaties klantafhankelijk, maar deze werkwijze bevordert eens te meer de haalbaarheid van de gewenste opleverdatum, die vandaag de dag nooit ver in het verschiet ligt. In de praktijk zorgen we dus voor een minimaal verlies van tijd, ofwel voor een maximale snelheid van uitvoering.” Wayland Real Estate werkt op verhuur- of verkoopbasis met zowel eindgebruikers als beleggers. Nieuwe projecten Op LogistiekPark A12 arriveert, naast het onlangs opgeleverde regionale, 53.000 m2 grote DC van Lidl, binnenkort een volgende nieuwkomer. “De koopovereenkomst voor een tweede kavel is afgelopen maart getekend,” bevestigt Van der Eijk. “Het gaat om een nieuwbouw DC op een kavel van 3 hectare. Daarnaast is nog zo’n 20 hectare aan XXL kavels beschikbaar.” LogistiekPark A12 heeft een totaalomvang van 36 hectare. “M et Wayland Real Estate schuiven we steeds verder op in de keten,” zegt commercieel directeur Arnaud van der Eijk. “Daarbij blijven we gebruik maken van de ingenomen grondposities van Wayland Developments. Stapsgewijs gaan we echter verder in onze professionalisering op het gebied van gebouwenontwikkeling. Dat doen we met sterke partners en met uitbreiding van ons team. Het doorvoeren van transitie biedt onze opdrachtgevers minder ruis, optimaal maatwerk en een duurzaam eindresultaat.” Verder gaat ook de eerste ontwikkeling op Businesspark Vredenburgh van start. Dit businesspark maakt deel uit van Glasparel+, een 180 hectare groot, gemengd gebied in Waddinxveen. Van der Eijk: “Hier werken we nauw samen met onze partners DENC Architecten, Heembouw en JLL aan een 7.000 m2 m2 groot DC met een 1.100 groot kantoor voor een gerenommeerde agro gerelateerde onderneming. Het gaat om de innoArnaud van der Eijk Meer informatie: Wayland Real Estate, onderdeel van Wayland Developments Arnaud van der Eijk, commercieel directeur Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek 010 – 52 10 881 avandereijk@wayland.nl www.logistiekparka12.nl www.businessparkvredenburgh.nl www.businessparksiberie.nl www.waylanddevelopments.nl vatieve productie van etenswaren, assemblage en opslag. Het beeldkwaliteitsplan is akkoord en de gemeente zorgt voor een snelle vergunningenprocedure. Het gebouw is ontwikkelklaar, op het doorvoeren van specifieke klantwensen na. Op Vredenburgh hebben we nu nog 5 hectare aaneengesloten kavels beschikbaar. Momenteel vinden gesprekken plaats over ontwikkelingen van 2.500 tot 25.000 m2 .” Logische keuze Wayland Real Estate biedt niet alleen koop, inclusief grond, maar ook aantrekkelijke, multifunctionele mogelijkheden voor huurders en beleggers. Voor bedrijven die kiezen voor één of meer kavels op één van de strategisch gesitueerde bedrijvenparken, is de keuze voor Wayland Real Estate logisch en tot nu toe snel gemaakt, volgens Van der Eijk. “Zo hebben wij de nodige ontwikkelingsexpertise in huis met het voordeel van een snelle realisatietermijn in combinatie met het leveren van maatwerk en innovaties. Omdat er bovendien geen sprake is van een zoektocht naar de juiste locatie, ervaren onze opdrachtgevers een vlot lopende projectontwikkeling.” ‹‹ XXL kavels > LogistiekPark A12 - onderdeel Glasparel+, Waddinxveen > BusinessPark Vredenburgh - onderdeel Glasparel+, Waddinxveen > BusinessPark Siberië - onderdeel logistieke hotspot Venlo en Greenport Venlo Logistiekvastgoed 2017 - 99

100 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication