71

Wim Pot Transport & Logistiek Nederland (TLN) TLN is een invloedrijke brancheorganisatie in het goederenwegvervoer en de logistieke diensterverlening. De organisatie biedt individuele diensten en (inter)nationale collectieve belangenbehartiging voor bijna 5.000 leden. TLN fungeert als kennisbron en zoekt naar maatwerkoplossingen, die ondernemerschap helpen verbeteren. Daarnaast werkt TLN continu aan haar externe netwerk op politiek en overheidsniveau. opzichte van vroeger exceptionele vraag naar transport, die bovendien op innovatieve wijze moet gebeuren. Zo neemt het aantal elektrische auto’s op de weg snel toe. En al zijn er nog maar drie vulpunten in Nederland voor waterstof-elektrische vrachtwagens, de belangstelling voor en het aantal onderzoeken naar rijden op waterstof groeit. De stijgende omzetten genereren ook een tekort aan chauffeurs. Dat zou moeten betekenen dat de chauffeursalarissen zich verhogen en transport duurder wordt. Ondanks dit zorgpunt tijdens een op zich economisch welvarende periode, blijven de rendementen echter vooralsnog laag. Dat zie je in geen enkele sector terug.” De aanzienlijke verhoging van vijf procent moet dan ook rechtHello Fresh Innovatie en verduurzaming Op voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft het kabinet ingestemd met de uitgangspunten voor de vrachtwagenheffing. Met deze heffing gaat binnen- en buitenlands vrachtverkeer vanaf 2023 betalen voor weggebruik. In overleg met TLN en andere vervoerorganisaties wordt de opbrengst uit het aan te leggen heffingsysteem voornamelijk gebruikt voor innovatie en verduurzaming van het vrachtvervoer. streeks worden doorberekend aan de consument, die al veel te lang te weinig betaalde, volgens Pot. “Zo zijn de ontwikkelingen onder meer goed voor het milieu en het eerlijk rondpompen van geld,” glimlacht hij. Effecten Pot verwacht dat het groeiende tekort aan chauffeurs in de sector transport en logistiek in de toekomst weer zal verminderen, dankzij de opkomende robotisering en andere efficiencyslagen. “Chauffeurstaken kunnen straks steeds meer worden uitgevoerd door robots,” verduidelijkt hij. “Ook zelfrijdende transportauto’s zijn geen verre droom meer. Nieuwe technologieën strekken de sector tot voordeel. De angst dat robotisering een nadelig invloed heeft op de arbeidsmarkt en sommige banen volledig verdwijnen staat tegenover de geruststellende wetenschap dat bij robotisering een groeiende vraag naar nieuwe vakmensen, waaronder onderhoudstechnici, behoort. Verder zullen markten verschuiven, maar vervoer en opslag van grondstoffen blijft.” Het wijzigen van de aard van het werk voor bepaalde beroepen is niet nieuw, maar manifesteert zich al sinds de industriële revolutie en de opkomst van de ICT. Pot benadrukt dat de overheid, de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven de beroepsbevolking alle kansen moeten bieden om kennis en vaardigheden te ontwikkelen, die niet kunnen worden geautomatiseerd. Het World Economic Forum (WEF) schat al voorzichtig in dat robotisering het komende decennium veel meer banen creëert, dan dat er verloren gaan. Ook deze deskundigen wijzen op het belang van training en scholing van de beroepsbevolking. ‹‹ Meer informatie: Transport & Logistiek Nederland (TLN) Wim Pot, waarnemend voorzitter Boris Pasternaklaan 22, postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer 088 – 456 7109 www.tln.nl Logistiekvastgoed 2019 - 71

72 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication