12

55 ha rondom NS-station Eindhoven transformeert ingrijpend de komende 20 jaar laptop kan inpluggen. Een eerste blikvanger wordt straks de plek tegenover het station aan de centrumkant: District E. Hier komen drie woon- en werktorens waarvan de hoogste 158 meter meet. Torunoglu: “Met ook ruimte voor sociale woningbouw en middelhoge huren. Tegelijkertijd komen er in de plinten initiatieven die interacteren met de buitenwereld, bijvoorbeeld met expositieruimten.” Roijmans: “Je moet het zien als een voor iedereen toegankelijke verlenging van de openbare ruimte.” Eindhoven werkt op dit moment aan een ‘plintenvisie’ voor de centrumstedelijke gebieden. Businesscase realiseren Er is in Eindhoven een Taskforce Woningbouwproductie die erop toeziet dat er woningen komen voor alle lagen van de samenleving, vooral ook in het middensegment. Wethouder Yasin Torunoglu: “Dat is voor ons de manier om een inclusieve stad te blijven. Het tweede element daarin is: beleggers en ontwikkelaars zijn van harte welkom. Maar we zeggen erbij: je komt hier niet alleen om te halen, maar ook om te brengen én om te blijven. Een belegger of ontwikkelaar Transformatie Rabobankgebouw voor Rijksvastgoeddienst Een volledig vernieuwd autoluw Stationsplein vormt in 2022 een aantrekkelijke entree naar de binnenstad. De kantoorgebouwen die nu het beeld bepalen rond het station, transformeren in 20 jaar tijd tot woon-,-werk- en verblijfsplekken in een duurzaam en vanuit TU/e-campus en Dommeldal verder vergroend gebied met internationale grootstedelijke allure. kan hier prima zijn businesscase realiseren, maar we verwachten wel dat hij een bijdrage levert aan de stad. Bijvoorbeeld met mooie buitenruimten, met gebouwen die deels toegankelijk zijn voor iedereen, en bij voorkeur tijdens realisatie en exploitatie met oog voor brede arbeidsparticipatie.” Techniek, design en kennis De technologische bedrijvigheid in de Brainport Eindhoven is zo specifiek en groeit zo snel, dat het noodzakelijk is om buitenlands talent aan te trekken en te behouden. Torunoglu: “Wij zien techniek, design en kennis als het DNA van Eindhoven. Op dit moment is dat onvoldoende zichtbaar in de stad. Je hebt goede voorzieningen nodig om de talenten van de toekomst 12 - Stationslocaties 2018/2019

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication