18

Samenwerken aan het stedelijk netwerk in Noord-Brabant Voor de ontwikkeling van Brabant zijn er twee opgaven waarmee de provincie aan de slag moet om internationaal concurrerend te blijven, zegt Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte en Financiën in Noord-Brabant. De provincie moet hard werken aan haar nationale, maar vooral internationale bereikbaarheid en aan haar agglomeratiekracht. “De transformatiekracht van steden is cruciaal voor Brabant.” “A ls je een topregio wilt zijn dan vraagt dat om internationale bereikbaarheid”, zegt Van Merrienboer. De shuttle die sinds enkele maanden over de hogesnelheidslijn rijdt tussen Breda en Antwerpen is daarom een goede stap. “Breda is belangrijk voor Brabant, als stad waar internationale hoofdkantoren zich willen vestigen. Ik ben overtuigd van de structurele impact van die treinverbinding voor Breda en Brabant, het is een belangrijke troefkaart.” Snelle verbindingen zijn belangrijk vanwege veranderende economische omstandigheden, zegt Van Merrienboer. “Vroeger gingen alleen de managers op zakenreis, tegenwoordig zijn het ook de kenniswerkers die op pad gaan.” Eindhoven moet wat de provincie betreft zo snel mogelijk een intercity-verbinding krijgen met Düsseldorf en Aken. “We investeren al veel in Eindhoven, maar er ligt nog een onvervulde ambitie voor Eindhoven om internationaal OV-knooppunt te worden.” Onderlinge verbindingen Het tweede punt van Van Merrienboer is de ‘agglomeratiekracht’ van de provincie. “Brabant heeft veel relatief kleine steden en dat vraagt om goede onderlinge verbindingen. Dat wordt steeds zichtbaarder. In de praktijk zie je bijvoorbeeld dat jongeren gemakkelijker tussen de verschillende steden reizen, 18 - Stationslocaties 2018/2019

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication