19

“De transformatiekracht van steden is cruciaal voor Brabant” Erik van Merrienboer voor hen is het een daily urban city. De steden komen ook meer in elkaars verlengde te liggen dankzij de elektrische fiets. Zo zal de beoogde snelfietsroute tussen Waalwijk en Den Bosch een behoorlijk effect hebben op de drukte. En als ik de bus zie op de High Tech Campus, dan zit die vol met buitenlandse kenniswerkers. Maar Nederlanders rijden allemaal nog in hun eigen auto – alleen. Daar is winst te behalen.” Elektrische fiets Een derde reden waarom stationsomgevingen belangrijk zijn, is hun positie in de verstedelijking. “Een groot deel van de Brabantse verstedelijking ging gelijk op met de komst van de auto. Brabanders zijn echte autorijders. De vraag is hoe je het gebruik van P&R-plaatsen, de fiets en het OV kunt stimuleren. Tegelijkertijd zie je dat door de komst van de elektrische fiets de afstand die een fietser wil overbruggen om op bestemming of bij het station te komen, toeneemt. Van 7,5 kilometer naar 12,5 à 15. Dat heeft impact. Het gebruik van OV en fiets wordt door de nieuwe generatie gezien als onderdeel van een gezonde lifestyle. In het centrum van Eindhoven staan er parkeergarages deels leeg omdat ze zijn gebouwd volgens een parkeernorm voor auto’s die nooit zijn gekomen. Nu zeggen ze tegen een ontwikkelaar ‘laat die parkeernorm los en bied mobiliteitsmanagement aan, bijvoorbeeld met deelfietsen en –auto’s en gebruik het geld dat je overhoudt voor meer groen en waterkwaliteit.” Elkaar beter vinden “In de jaren 90 en 00 waren stationsomgevingen vooral businessdistricten en centra met vooral retail. Nu zijn het voor kantoren nog steeds preferente gebieden, maar zie je er de woon- en Stationslocaties 2018/2019 - 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication