26

Vernieuwing en nieuw elan in ‘s-Hertogenbosch In de Spoorzone in ’s-Hertogenbosch zijn diverse herbestemmingslocaties en plekken die kansen bieden voor nieuw ontwikkelingen. “We zien in de Spoorzone een belangrijke opgave op het gebied van toekomstgerichte duurzame mobiliteit en het toevoegen van een stedelijke mix van functies”, zegt wethouder Mike van der Geld. H et gaat in ’s-Hertogenbosch om vernieuwing, vergroening, duurzaamheid en nieuwe mobiliteitsconcepten, zegt van der Geld. “Een interessante ontwikkeling voor een hoogstedelijk gebied als dit. We hebben ook een ambitie voor meer hoogbouw. Dat is best spannend, zo dicht bij de historische stad” Op dit moment zijn er circa vijfhonderd woningen in aanbouw in de Spoorzone en er zijn plannen voor nog eens vijftienhonderd. “Er is behoefte aan centrum-stedelijk wonen. In de Spoorzone kunnen we aan die vraag beantwoorden. We zullen vooral moeten verdichten, passend in de nabijheid van het station.” EKP-terrein en Grasso/Grenco Het EKP-terrein aan de Parallelweg en Nelson Mandelalaan gaat herontwikkeld worden. Het terrein bestaat uit een noordelijk (3,44 ha) en een zuidelijk (1,07 ha) deel (zie kader). Aan de andere zijde van de Parallelweg staat het voormalig hoofdkantoor van Grasso. Het historische gebouw met bijbehorende 26 - Stationslocaties 2018/2019

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication