44

Station Waddinxveen Triangel, een voorbeeld van toekomstgericht bouwen van een station. De ontwikkeling van de woonwijk is aansluitend gestart, het station is er al. monitoren we bij voortduring de beleving van de herontwikkelde stations. Zo zien we onze inspanningen daarin al geruime tijd beloond met een duidelijk stijgende lijn.” Perspectief Bunt en collega’s buigen zich nu al over de verwachtingen en mogelijke oplossingen voor 2040. “We zijn daarover in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), NS Stations en de Provincies, enerzijds leggen we de focus op het spoornetwerk en anderzijds bekijken we hoe snel de toekomstige ontwikkelingen op ons afkomen. We willen er tijdig klaar voor zijn om enorme aantallen reizigers probleemloos in het goede spoor te houden en aan de vraag van de toekomst te kunnen voldoen.” Bij ProRail vinden ze het concept-denken leuke materie. “Het is interessant om samen te bekijken hoe mensen anders gaan leven en werken,” zegt Bunt. “Mede vanwege het beperkte ruimtebeslag zien we het als een uitdagende puzzel om optimaal aan nieuwe behoeften te kunnen voldoen. Het spoor is essentieel voor de bereikbaarheid van ons dichtbevolkte land en de ons omringende landen. Met relatief weinig ruimtebeslag zorgen wij ervoor dat er nu al dagelijks 1,1 miljoen treinreizen worden gemaakt en jaarlijks vrij44 - Stationslocaties 2018/2019 Het spoor is één van de meest duurzame vormen van vervoer wel onbelemmerd zo’n 51 miljard tonkilometers worden gerealiseerd. Kostenbewustzijn, toegenomen efficiency en uiteenlopende technologische innovaties bieden perspectief. Toch moeten we oppassen voor bedreigingen en zo goed mogelijk bijdragen aan de niet geringe duurzaamheidsopgave.” Toekomstbestendig Al wordt het spoor al gezien als één van de meest duurzame vormen van vervoer, toch bekijkt ProRail voortdurend hoe het nóg duurzamer kan. “We gaan slim om met de beschikbare ruimte, beperken de CO2 -uitstoot met energiebesparing en mede de uitstoot van de gehele vervoersector en stimuleren circulair materiaalgebruik,” zegt Bunt. ”Zo dimmen we bijvoorbeeld, soms op verzoek van omwonenden, de stationsverlichting wanneer het kan, met de toevoeging van sensoren, en stappen we steeds meer over op LED-verlichting. Ook wekken we energie op met zonnepanelen op Station Harderwijk

45 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication